Imagens das páginas
PDF
ePub

HET

NIEUWE TESTAMENT,

ALLE DE BOEKEN DES NIEUWEN VERBONDS

VAN ONZEN HEER

JEZUS CHRISTUS;

OP LAST VAN DE HOOG-MOG, HEEREN

Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden,

EN

VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL,
GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN MDCXVIII EN MDCXIX,

UIT DE OORSPRONKELIJKE (GRIEKSCHE) TAAL
IN ONZE NEDERLANDSCHE GETROUWELIJK OVERGEZET.

GEDRUKT BIJ HET

AMERIKAANSCHE BIJBELGENOOTSCHAP,

TE NIEUW YORK.

1850.

[graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »