Decorum: observaties over de literaire gepastheid in de renaissancistische poëtica

Capa
Uitgeverij Verloren, 2001 - 439 páginas
Literatuurhistorische studie van de rol van getrouwheid in beschrijvingen in de Europese literatuur van de 16e en 17e eeuw.
 

Opinião das pessoas - Escrever uma crítica

Não foram encontradas quaisquer críticas nos locais habituais.

Índice

Voorwoord
9
LOGOS
12
Het begrip decorum
17
Reikwijdte van het begrip
23
de stugheid van het systeem
29
Decorum en de klassieke traditie
36
Passend taalgebruik en het midden
43
De zestiendeeeuwse verbintenis tussen de poëticale en rhetoricale
50
Poëtische gerechtigheid
183
PATHOS
197
Het klassieke publiek
203
Adaptaties
210
Tragisch en komisch toneel
217
stilistische problemen
225
Bredero
231
Vondel en de natuurlijke karakterisering
237

lering en vermaak
64
Persoonlijkheid en persoonlijkheidsvorming
76
De Nederlandse situatie
82
Dialecten
93
ETHOS
101
Decorum en honestum
115
Een op de spreker betrokken decorum volgens Cicero
120
Ethos en persoonlijke stijl
128
Persoonlijke stijl en de verhouding tussen inhoud en verwoording
135
Het onderscheiden van het deugdzame en het ondeugdzame
148
Aristoteles en het deugdzame karakter
158
Castelvetro over het deugdzame karakter
164
Fransclassicistische theorie
170
Handeling
249
Komedie en maatschappij
255
De overeenkomstige behandeling van tragedie en komedie
263
De komedie in een burgerlijk milieu?
271
Resverba
285
Decorum iudicium en smaak
299
Prudentia en consilium
322
Iudicium en smaak
335
Het decorum als iudicium
352
De spreker
365
Conclusie
378
Direitos de autor

Palavras e frases frequentes

Informação bibliográfica