Imagens das páginas
PDF

catalla, decem marcarum gladium, cultellum, arcum et A.D. 1252. sagittas; ad catalla quadraginta solidorum et eo am- 1 plius usque ad decem marcas, falces, gisarmas, et alia, i arma minuta. Omnes enim alii qui possunt habere arcus et sagittas extra forestam habeant ; qui vero in foresta, ! habeamt areus et pilatos. In singulis civitatibus et burgis ' I jurati ad arma sint, coram majoribus civitatis et præpositis, et ballivis burgorum ubi non sunt majores. In singulis vero villatis aliis constituatur unus consta- ; bularius vel duo, secundum numerum inhabitantium et I provisionem prædictorum. In singulis vero hundredis constituatur unus capitalis constabularius, ad cujus mandatum omnes jurati ad arma, de humdredis suis conveniant, et eis sint intendentes ad faciendum ea ! quæ spectant ad conservationem pacis nostræ, Clamare i - etiam faciant, singuli vicecomites per civitates et , f burgos et omnia mercata ballivorum suorum, quod nulli convemiant ad turniandum vel buvdandum, nec - [; ad alias quascunque aventuras. Nec etiam aliqui incedant armati, nisi specialiter fuerint ad custodiam pacis nostræ deputati. Et, si aliqui fuerint inventi, sive incedentes armati, contra, hanc provisionem nostram, arestentur et vicecomiti liberentur. Et si se non permiserint arestari, tume constabularii singulorum humdredorum et villatarum, et alii quicunque sint, uthesium levent super eos undique et cum vicinis villis, et de villa in villam ipsos insequantur, donee eapiantur et vicecomiti liberentur, sicut prædictum est. Quotiens autem contigerit hutesium levari super quoseumque perturbatores pacis nostræ, prædones, et malej factores im parcis vel vivariis, statim super eos fiat, uthesium, et ipsos insequantur, donec capiantur et vicecomiti liberentur, sicut de aliis prædictum est. Et omnes vicecomites, et eorum ballivi, constabularii, jurati ad arma, cives, burgenses, libere tementes, et villani, talem sectam faciant propter prædictos malefactores, ne ipsi malefactores evadant ; et ne, si pro

Q 3006. O

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]

electio, ordinatio, seu collatio sive provisio pertinet, A.D. 1252. concedimus auctoritate præsentium potestatem ; nom obstantibus quibuslibet, literis generalibus vel specialibus, sub quacunque forma, verborum, super quoruncunque promotionibus vel provisionibus, impetratis a sede Apostolica, vel legatis ipsius aut etiam impetrandis ; seu reservationibus, vel prohibitionibus, aut noiiiinationibus, earundem litterarum auctoritate factis vel faciendis, aut processibus per eas habitis vel habendis in posterum. Quæ omnia, volumus viribus omnino' carere; nos enim quicquid contra* hujusmodi concessionis nostræ tenorem et libertatem juris, seu potestatis nostræ, in hac parte a quoquam hujusmodi literarum occasione faetum est vel fuerit, vel præsumptum;* decernimus irritum et inane ; interdieti, suspensionis, et excommunicationis sententias, si quæ literarum nostrarum * prætextu latæ sunt, hactenus relaxantes, et quas deinceps promulgari contigerit, censentes penitus nullas esse ; inhibitionibus per nos et legatos nostros super non eligendis prælatis in ecclesiis civitatum et diocesum ecclesiæ Romanæ rebellium, cum eas vacare contigerit, generaliter factis, nihilominus in suo robore duraturis. Datum Perusii, decimo kalendas Junii, pontificatus nostri anno nono. Hæ literæ publicatæ fuerunt, eodem anno infra octavas decollationis Sancti Johannis.

I05. Item, pro appellationibus dilatoriis et injuriosis, *'" b. • 3 c, • • ® : „ I.etter of Innocentius episcopus, servus servorum Dei, dilectis;í;

filiis Sancti Albani, Sancti Edmundi, et de Waltham, IV. on behalf of

1 omnino] from Vat. The copy : * nostrarum] ipsarum, Vat. in f. 108 b, has omnibus. 5 This letter is also in the Vati* contra] froin Vat. can Regesta Innocentii IV. ii. * præsumptum] so Vat. præusur- | f. 185. patum, MS.

[graphic][graphic]
[graphic][graphic]

Lincolniensis, Norwicensis, et Londoniensis diocesum, abbatibus, salutem et Apostolicam benedictionem. Ex parte venerabilium fratrum nostrorum Elyensis, Lincolniensis, Wigorniensis, Londoniensis, Norwicensis, Cicestrensis, Exoniensis, Conventrensis et Liehefeldensis, Saresberiensis, Bathoniensis et Wellensis, Menevensis, de Sancto Asaph, et Rofensis episcoporum, et dilecti filii Wintoniensis electi, provinciæ Cantuariensis, mobis extitit intimatum, quod si quando ab eis pro aliqua causa a suis subditis ad sedem Apostolicam necnon et ad metropolitanum appellari contingat, idem metropolitanus, ut eosdem subditos [in] ' interpositis ad sedem eandem appellationibus foveat secundum ipsius provinciæ consuetudinem, suum officium interponit pro ipsis subditis contra eosdem episcopos prætextu defensionis hujusmodi, sive legitime sive illegitime appellatum existat, indifferenter eisdem episeopis ne post appellationes subditorum ipsorum procedant pro suo libito prohibendo; quocirca discretioni* vestræ per Apostolica scripta mandamus quatinus metropolitano ipsi auctoritate nostra, inhibere curetis, ne jurisdictionem episcoporum et electi eorundem aliquatenus impediat, [aut]* ad hujusmodi prohibitionem procedat, prius quam constiterit fore a prædicta sede tales appellationes admissas, eum si qua præsumpserit ab hac præsumptione monitione præmissa, auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, salva eidem metropolitano taliter appellationum tuitione ; ne in personis vel rebus capiantur fidejussoribus, aut, pignoribus seu quibuslibet aliis obligationibus aggraventur, quia secundum formam juris suas valeant, appellationes prosequi ad sedem Apostolicam interjectas. Non obstante si ei ab Apostolica, sede indultum existat, quod per literas Apostolicas interdici

the suffra-
gams of
Canter-
Bury
om the
matter of
prolonged
and inju-
rious ap-
peals.
1 Jume
1252.

1 in] From Vat. 8 aut] From Vat.
3 discretioni . . . seripta] om.

[graphic]
[graphic][graphic][graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Venerabili in Christo domino R[oberto] Dei gratia dom
Lincolniensi episcopo W[alterus] divina, permissione
Wigorniensis et F[ulco] Londoniensis episcopi salutem
et sinceræ caritatis in J)omino semper aucmentum.
Domini Papæ mandata suscepimus sub hac forma, :

Innocentius episcopus, etc., venerabilibus fratribus tygJetters Lincolniensi, Wigorniensi, et Londoniensi episcopis Ê, salutem et Apostolicam benedictionem. IV. de

Cum dilectus filius Johannes, vester et aliorum ;Et prælatorum et, elericorum provinciæ Cantuariensis £', procurator, commune omnium vestrum persequendo the proetor negotium, gravia subierit onera expensarum, ac ob hoc çg* multis debitis obligatus duo milia marcarum præter Canterilla quatuor milia, in quibus nobis ex parte vestra, Ę. servivit et pro quibus colligendis alia scripta dirigi- 1252. mus, reeeperit mutuo de nostra, licentia speciali;

' ejus] ipsius, Vat.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinuar »