Imagens das páginas
PDF
[ocr errors]

A.D. 1252. fraternitati vestræ per Apostolica, seripta mandamus

quatinus prædicta duo milia per omnes ecclesias non exemptas ejusdem provinciæ, civitatis, et diocesis Cantuariensis, ecclesiis ac proventibus archiepiscopalibus duntaxat exceptis, æqualiter consideratis singuIarum facultatibus, partientes, ipsas earumque personas ad solvendum quod eis imposueritis per vos et alios, quos ad id colligendum deputandos duxeritis, per censuram eeelesiasticam appellationibus postpositis compellatis ; mon obstante si aliquibus de partibus illis quod excommunicari, suspendi, interdici, aut compelli ad aliquam provisionem non valeant a sede Apostolica sibi [sit] indultum, et universis privilegiis, indulgentiis, vel literis Apostolicis generalibus vel specialibus sub quacumque verborum forma optentis et optimendis, et quibuslibet aliis per quæ id impediri vel differri valeat, et de quibus specialem et expressam fieri oporteat in præsentibus mentionem, et constitutione de duabus dietis edita in comcilio generali.

Datum Perusii, nonis Junii, Pontificatus nostri anno ̥0I]O.

Item Innocentius episcopus, etc., vemerabilibus fratribus Lincolniensi, Wigorniensi, et Londoniensi episcopis salutem et Apostolicam benedictionem.

Gratum gerimus et acceptum, vestram et vemera

bilium fratrum coepiscoporum vestrorum devotionem

dignis in Domino laudibus commendantes, ex eo quod vos et iidem episcopi nominati, compatientes ecclesiæ Romanæ, sibi nuper quatuor milia marcarum spontamei, quod nobis est acceptius, contulistis. Quia vero absque gravamine vestro non posset ut asseritur hoc de vestris propriis fieri, sic de levi placuit nobis ut, ad conferendum vobiscum omnes viros ecclesiasticos provinciæ Cantuariensis non exemptos, civitate ac diocesi Cantuariensi exceptis, compelli paterna sollicitudine

[graphic]

faceremus; attendentes igitur quod favoris prosecutione A.D. 1252. dignum est votum vestrum adimplere, ac gerentes de circumspectione vestra, fiduciam in Domimo pleniorem, fraternitati vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatinus prædictum subsidium per omnes ecclesias f. 108. ejusdem provinciæ non exemptas prædictarum civitatis et diocesis, ecclesiis ae proventibus archiepiscopalibus scilicet, dumtaxat exceptis, æqualiter consideratis singularum facultatibus, partientes, ipsas earumque personas ad Solvendum quod eis imposueritis per vos vel per alios, quos ad id colligendum deputamdos duxeritis, per censuram ecclesiasticam auctoritate Apostolica compellatis ; non obstante si aliquibus de partibus illis quod excommumieari, suspendi, vel interdici, aut compelli ad aliquam provisionem non valeant ' a sede Apostolica sit indultum, et universis privilegiis, indulgentiis, vel literis Apostolicis gemeralibus vel specialibus sub quacunque forma, verborum optentis et optinendis, et quibuslibet aliis per quæ id impediri vel differri valeat, et de quibus specialem fieri oporteat mentionem, et constitutione de duabus dietis edita, in concilio generali. Datum Perusii, nonis Junii, pontificatus nostri anno 5 June Ì¥0¥1O. 1252.

Horum igitur auctoritate mandatorum vobis mandamus in virtute obedientiæ qua sedi Apostolicæ tenemini, quatinus singularum ecclesiarum et præbendarum taxationem antiquam et ecclesiarum quæ sunt appropriatæ quibuscunque, item omnium abbatiarum, prioratuum, et aliorum locorum religiosorum, æstimatione habita quantum ad bona temporalia eorum et omnium beneficiorum ecclesiasticorum vestræ diocesis, per aliquos fideles viros citra festum beatæ Luciæ virginis

i valeant] valeat, MS.

[graphic][graphic]
[graphic]

A.D. 1252. inquiri faciatis diligenter. Omnium et singularum

17 Oct. 1252.

portionum summam cum particulis aggregantibus summam totalem nobis vel vices nostras gerentibus citra, festum Sanctæ Luciæ patenter et distincte cum suis particulis in scripto sigillis vestris sigillato ad ecclesiam Sancti Pauli Londoniæ transmittere procuretis,

Datum Londoniæ, xvi. kal. Novembris, anno Domini MCCLII,

Hujus igitur auctoritate mandati vobis mandamus in virtute obedientiæ, firmiter injungentes quod singularum ecclesiarum taxationem antiquam et ecclesiarum quæ sunt approbatæ quibuscunque, item omnium abbatiarum, prioratuum, et aliorum locorum non exemptorum, æstimatione habita quantum ad bona, temporalia eorum, necnon et omnium beneficiorum ecclesiasticorum vestræ diocesis, per vos citra festum Sancti Nicholai inquiri faciatis diligenter, et omnium et singularum portionum summam cum particulis suis aggregantibus summam totalem nobis die beati Nicholai ad ultimum aperte et discrete eum suis particulis in scripto per vos in singulis archidiaconatibus vestris redactis sigillatim sub sigillis vestris signato ad nos, ubicumque fuerimus in nostra diocesi vel extra, transmittere faciatis ; præterea, omnium bonorum temporalium magistri ordinis de Simplingham,' priorum, et monialium ejusdem ordimis im ecclesiis eorundem parrochialibus non existentium quia cum aliis taxabuntur, separatim et sigillatim ab aliis æstimationibus. De his quæ in vestris archidiaconatibus optinent simili modo ad prædictum diem summam transmittatis totalem.

Datum apud Henefeld;* tertio kal. Novembris, pontificatus nostri anno xviii. Valete.

Henfield,
30 Oct.
1252.

1 i.e., Semprimgham.
* The only place that seems to be known of this name is in Sussex.

[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors]

J[ohannes] T)ei gratia abbas Gloucestriensis, præ- f. 111. sidens capitulo generali, et R[icardus] eadem gratia Ę. abbas de Westmonasterio subrogatus loco abbatis de of GlouSancto Edmumdo de consensu totius capituli, in festo Š" Sancti Mathæi anno Domini MCCLII., apud Oxonias in ster to the ecclesia, de Osenee, universis abbatibus et prioribus Ę;'i, proprios abbates non habentibus per Cantuariensem goyjnge of dioeesim constitutis, salutem in Domino sempiternam. Šue

Crucis Christi fideles Christicolæ crucem fideliter $; obsequuntur, eum in crucis suspendio universorum öÄô Christum colentium delieti veteris tollatur suspendium, £'$. Monet, etiam ipsa Veritas crucem confidenter obsequi, ut i352. erueis caractere insigniti insignis ejusdem signi sui sint singuli portitores. Scriptum est enim, Ea eamvus ergo Heb. xiii. eztra castra, portantes improperium Crueifiaei. Nos '* autem sequaces Crucifixi Qui peccatum non fecit, jugum Domini suave sponte humeris nostris imponentes, sanctæ sumpsimus habitum religionis, ut sub eo tanquam incliti bellatores Christo militantes, terrestria deprimamus, cælestia capiamus; juxta quod dicitur, quœ sursvmv 8wnt 8apite, non, quae 8wnt terrena. Sic igitur Col. iii. 2. Sanctæ religionis misterium confitentes, sanctorum institutiones patrum necnon et regulares observantias astringimur observare, et ad observandum subditos exemplariter invitare, et etiam ultra compellere si qui fuerint resistentes. Inter quas observantias non

incomsulte sancitum est, ut nostri Ordinis abbates uni

[graphic]
[graphic]
[graphic]

A.D. 1252. versi et priores proprios abbates mon habentes de triemmio in triennium convenire debeamus, ut si qua in i ordine nostro fuerint reformanda, per omnes sicut decet salubriter reformentur, ut quod omnes tangit ab omnibus approbetur. Nos autem, prædicto capitulo de communi abbatum et omnium procuratorum qui præI sentes aderant, consensu præsidentes, juxta morem solitum de quibusdam articulis homorem nostri ordinis contingentibus tractavimus diligenter; de quibus disse| rere nolebamus, præsertim cum majorem partem abbatum nostri ordinis necnon et priorum proprios abbates non habentium abesse contigisset ; sed potius distulimus ut vestro et nostro communi consilio simul sin+ , gulos articulos, secundum quod Spiritus Sanctus dignabitur inspirare, disseramus. Ut igitur prædictorum 1 i articulorum plene habeatur discussio et hæe res se

cumdum sui naturam celeritatem desideret, vestram

caritatem monemus et exhortamur in Domino, ac etiam sub poena suspensionis vobis injungimus auctoritate - M£gh 80, domini Papæ qua fungimur, quatimus Dominica qua . 1253. cantatur Lœtare Jerusalem, proximo ventura, apud Oxonias loco quo prius nobiscum conveniatis, personaliter de prædictis negotiis universitatem nostram spe.J cialiter contingentibus tractaturi ; prospicientes ut decet ne cadat nostri honor ordinis, sed potius crescat in mobis devotorum devotio ; scientes quod si prædicta ;i die non veneritis vel legitimas excusationes non præ| tenderitis, quas quidem necessario admittere debeamus, ex tunc sciatis vos fore suspensos a celebratione diviIn Orul1l. Valete in Domino.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinuar »