Imagens das páginas
PDF
ePub

admitting the justice of the sentence, and deploring the conduct of his son, the unhappy father was consoled by his sovereign, who deigned to assure him that neither his interests nor those of his children then living should suffer from it, for that he had always considered, and still deemed him a loyal knight."

Such was Sir Richard Scrope at the close of his long career, in his seventy-third year. Such was the man backed by ability, wealth, station, warlike and civil repute, powerful partizans, royal friends and kingly favour, with whom, in the ripe maturity of his life, Sir Robert Grosvenor, head of a family little at that period known out of his own country, had the hardihood to contend in a cause of arms, where the chief judge was his antagonist's friend. Could the issue be doubtful? (To be continued).

SWEDISH BALLADS,

BY EDWARD KENEALY.

NECKEN.

NECKEN han gångar på snöhvitan sand;
Vaker upp alla redlige drängar !·
Så skapar han sig till en väldiger man.

De unga hafva sofvit tiden allt för länge.
Och Necken han gångar sig till skräddaregård,
Der låter han göra sig den Klädningen blâ.

Så gångar han sig allt upp under ö,
Der dansar sâ mângen utvalder mö.

Necken han träder i dansen in,
De Jungfruer rodna och blekna på kind.

Och Necken han drager det röda gullband,
Det faller så väl uti Jungfruen's hand.

Och hör du, skön Jungfru, havad jag säga mâ;
Om söndag sku❜vi mötas, allt uppå Kyrkogård.

Och Jungfrun hon skulle till Kyrkan fara,
Och Hållfast han skulle hennes Köresven vara.

Tömmar af silke och selen af gull;
Kära du Hållfast, du Kör int' omkull!
Jungfrun hon åker till Kyrkan fram,
Och der möter hon sin fästeman.

Necken han rider till Kyrkan fram,
Han häktar sitt betsel på Kyrkokam.
Necken han gånger i Kyrkan in,
Och rådlös är Jungfrun för fästeman sin.
Prästen han framför altaret staor;
Hvad är-för en man, på gången der står?
Havr är du födder och hvar är du buren ?
Eller hvar hafver du dina kläder väl skuren,

I hafvet, der är jag bâd födder och buren,
Och der hafver jag mina hofkläder skuren.
Och folket gich ut och skyndale hem,
Och bruden hon stod qvar med Brudgummen än.

Och hvar har du Fader och hvar har du Moder?
Och hvar har du vänner och hvar har du fränder?

Min Fader och Moder ä' böljorna blâ ;

Mina vänner och fränder ä' stickor och strâ.

Och det är så svårt uti hafvet att bo;
Der äro så många, som öfver oss ro.
Ja, det är så svårt uti hafvet att vara ;
Der äro så många som öfver oss fara.
Necken tog Jungfrun i fager gulan lock,
Sâ band han henne vid sin sadelaknapp.

Och Jungfrun hon ropa' sâ sorgeligt rop,
Det hördes så vida till Konungens gård.

De sökte den Jungfrun allt öfver bro;
Der funno de hennes gullspända skor.
De sökte den Jungfrun allt upp efter fors,
Der funno de hennes liflösa kropp.

THE NECKEN.

The Necken he walks on the sea strand so white,
Wake ye my merrie men up from sleep,
And he changes his shape to a gallant young knight,
Too long has the youth lain in slumber deep.
And into the tailor's house quickly he hies,
And dons him in robes of the finest blue dyes.
Then the Necken goes off to the far Isle away,
Where the lovely young villagers dance all the day.
He joins in the dance, and so gracefully moves,
Every maid as she looks on him feels that she loves.
And the Necken he takes up the shining gold band,
It becometh so sweetly the fair maiden's hand.

And hearken, fair maid, what I say unto thee,
In the churchyard, next Sunday, our meeting shall be.
Away to the church doth the fair maiden ride,
And Hâilfast the driver he sat by her side.

The bridle was silk, and the shafts were of gold,
And Hållfast the driver was skilful and bold.

The Maid in her white wedding garment is cloth'd,
And she enters the church, and she meets her betroth'd.

The Necken he rode to the church tower so grey,
And he fastened his steed to the ancient church key.

And the Necken passed down thro' the old pillar'd aisles
And the fair maiden met him with tears and with smiles.
The priest at the altar with smooth solemn brow
Marks the air of the stranger-Sir Knight who art thou?
Where wert thou begotten and where wert thou born?
Where got thou the robes that thy person adorn?
And I was begotten and born, quoth he,
And mine, only mine, are the robes that you see.
Away to their homes are the villagers gone,
The Bride with the Bridegroom remaineth alone.

Thy father, thy mother, thy brother, thy friends?
Where be they?-I fear what thy silence portends.

My father and mother the blue billows be,
And my friends are the wild sedge that grows by the sea.

O God! must I dwell in the wild waves below
While the blithe-hearted fisherman over us row?

Yes-yes-in the billows so cold and so pale,
While the seamen so joyously over us sail.

The Necken took hold of her sweet yellow hair,
He bound to his saddle the maiden so fair.

And loudly she shrieked, and the heart-broken wail Was born o'er the land on the wings of the gale. They sought the fair maid in the highways all round, And nought but her gold-buckled slippers they found. They sought the fair maid in the waterfalls dark— They found her-a corpse, pallid, withered, and stark.

LINDEN.

Och Jungfrun hon gångar i rosendelund,
Der fick hon se stândande sâ fager en Lind.
Den allri'n'gen sorg fördrefva kunde.
“Här stândar du Lind sâ fager du är,
Med förgyllande blader, som du också bär."
"Det är väl inte åt att du så rosar mig,
För lyckan är bättre för dig än för mig.

I morgon komma friare, som fria till dig;
Och då komma timmermän, som skâda uppå mig.

Så hugga de mig till en Altarespång,

Der mången grofver syndare skall hafva sin gång.
"Så hugga de mig till ett Altaretiä,
Des mången grofver syndare skall falla på knä."
"Och kära du Lind, emedan du kan tala;
Aer ingen i verlden till som dig kan hugsvala?

Och ingen är i verlden som mig kan hugsvala ;
Förutan Kung Magnus, den jag aldrig med får tala.

Och Jungfrun hon satte sig neder att skrifva ;
Ack! hade jag någon, som det brefvet kunde föra.
Shax kom det der fram en falk sâ grâ;
Jag för väl det bref till Kung Magnus's gård

Och Falken tog brefvet allt i sina klor,
Så lätt flyger han dit Kung Magnus han bor.
Kung Magnus tog brefvet ur Falkens klör,
Sâ hateliz läste han hvart endaste ord.

Kung Magnus han talte till tjenarena sâ,
J sadlen mig strax upp gângaren grâ.

J sadlen mig strax upp rinnaren röd,
För jag skall rid' och frälsa min stackers fästemö.

Kung Magnus han satte sig på rinnaren röd,
Sâ red han litet fortare än falken han flög.
Kung Magnus föll nod allt uppå sina knä,
Sa Kystte han den Jungfrun i Lindeträd.
Kung Magnus föll ned för Jungfruns fot,
Så kyoste han henne på Linderot.

Kung Magnus tog Linden allt uti sin famn,
Så fager en Jungfrun af henne upprann.

Kung Magnus lyfte Jungfrun pâ gângaren grâ,
Sao red han med henne allt uppâ sin gârd.

Kung Magnus han satte den Jungfrun på sitt knä,
Och guf'na gullkronan och fästningen med.

THE LINDEN.

And the maiden she walks where the red roses blow,
There sees she a Linden most beauteously grow.
Oh! there's no one to cure me of sadness.
Here standest thou, Linden tree, blooming and fair,
With the gold-gleaming leaves which thy bright branches bear.
Oh! there's, &c.

Ah! maiden, sweet maiden, why praise ye me so?
For thou art most happy, while I am in woe.
To-morrow come suitors to claim thy white hand;
To-morrow come woodmen my life to demand.
They will hew me to pieces to make them a stairs
To the altar, where sinners gasp sorrowful prayers.
They will hew me to pieces to make them a shrine,
Where penitents kneeling seek mercy divine.

O Linden, dear Linden, and since thou canst speak,
Is there none on this broad earth whose aid thou wouldst seek?
Oh! there's none on this broad earth whose aid I could seek
But King Magnus, with whom I can ne'er hope to speak.
And the maiden sat down, and a letter she penn'd,—
Oh! had I to bear it some trustworthy friend!

When straight there came flying a falcon so grey;
To the halls of King Magnus I'll bear it to-day.
Then away with the letter the grey falcon flew,
Till the halls of King Magnus rose up on his view.
The King took the letter and hastily read,
And his cheeks grew as pale and as cold as the dead.
Then out spake King Magnus-Up, saddle my steed
With the grey flowing mane and the fetlocks of speed.
The red-coated courser, quick, saddle for me,
Away, and away, till my true love is free.

King Magnus leaped up on his courser so red,
And fleeter by far than the falcon he fled.

King Magnus he came, and he fell on his knee,
And kiss'd the young maid in the fair linden tree.
King Magnus knelt down at the light maiden's foot,
And kiss'd her again in the linden tree's root.
Then the King to his heart the fair linden tree press'd,
And a Virgin most beautiful blush'd on his breast.
The King rais'd the Virgin upon his grey steed,
And bore her away to his castle with speed.
And she sat in her state on the knee of the King,
With a crown of red gold, and a gold wedding ring.

THE EMIGRANT.

One evening from a rocky height
I watched the sunbeams' parting light
Lingering o'er the distant sea,
Which then lay slamb'ring tranquilly;

So calm the hour that on her breast
The breeze had sigh'd itself to rest,
And all around was stillness, save
The murm'ring of the ebbing wave.
Brightly had shone the summer's day;
In golden clouds it passed away;
When evening mild, with sombre hue,
Shed on the scene soft tears of dew,
In pity to the lovely flowers

Which droop'd beneath those sultry hours.
Soon night's fair queen rose o'er the main
Attended by her starry train,

A distant sail then caught my sight;
Its outline in the pale moonlight

« AnteriorContinuar »