Imagens das páginas
PDF
ePub

(3) Nam et illis, quantum importunitatis habent, parum est impune male fecisse, nisi deinde faciundi licentia eripitur, et vobis æterna sollicitudo remanebit, cum intellegetis aut serviundum esse aut per manus libertatem retinendam. Nam fidei quidem aut concordiæ quæ spes est ? Dominari illi volunt, vos liberi esse : facere illi inju rias, vos prohibere: postremo sociis vostris veluti hos tibus, hostibus pro sociis utuntur. Potestne in tam divorsis mentibus pax aut amicitia esse ?

(1) Nolite pati regnum Numidiæ, quod vestrum est, per scelus et sanguinem familiæ nostræ tabescere.

(5) Postquam diviso regno legati Africa decessere et Jugurtha contra timorem animi præmia sceleris adeptum sese videt, certum esse ratus, quod ex amicis apud Numantiam acceperat, omnia Romæ venalia esse, simul et illorum pollicitationibus adcensus, quos paulo ante muneribus expleverat, in regnum Adherbalis animum intendit. Ipse acer bellicosus, at is, quem petebat, quietus imbellis, placido ingenio, opportunus injuriæ, metuens magis quam metuendus.

(6) Occiso T. Graccho, quem regnum parare aiebant, in plebem Romanam quæstiones habitæ sunt.

(7) Non exercitus neque thesauri præsidia regni sunt, verum amici, quos neque armis cogere neque auro parare queas : officio et fide pariuntur. Quis autem amicior, quam frater fratri ? aut quem alienum fidum invenies, si tuis hostis fueris? Equidem ego vobis regnum trado, firmum si boni eritis, sin mali imbecillum. Nam concordia parvæ res crescung, discordia maximæ dilabuntur.

III. Give the substance of the Ode beginning Æquam memento rebus in arduis servare inentem.

IV. What led Jugurtha to assume that the Roman government would not punish him for his crimes ?

V. Write a very short explanatory note on :(1) Uterque Ponus, (2) Catabathmos, (3) ter ævo functus senex, (4) tribunus plebis designatus.

GIGGLES WICK SCHO O L.

LOWER FOURTH FORM. --JULY 1880.

LIVY, Book XXIII., CHAPs. 1—18.

1. Translate :

(a) Marcellus sub adventum hostium intra muros se recepit; non castris metuens, sed ne prodendæ urbis occasionem nimis multis in eam imminentibus daret.

(6) Precantibusque inde primoribus civitatis Campanorum, ne quid eo die seriæ rei gereret, diemque ut ipse adventu suo festum lætus ac libens celebraret.

Change the speech into Oratio Directa.
(c) Jam pecuniæ adfatim est frumentique.

Parse “adfatim," and account for the case of “frumenti.”

(d) Nec evasisset quisquam, ni mare propinquum et haud procul litore naves, piscatoriæ pleræque, conspecta peritis nandi dedissent effugium.

Translate into Latin: “He asked whether any one would get away unless the sea were to give a means of escape.”

(e) Pænus hostis, ne Africæ quidem indigena, ab ultimis terrarum oris, freto Oceani Herculisque columnis, expertem omnis juris et conditionis et linguæ prope humanæ, inilitem trahit.

How could the Carthaginians be said to be (1) “ne Africæ quidem indigenæ,” and (2) “ expertes linguæ prope humanæ”? Explain the use of the singular number in “militem.”

f) Ceterurn, quum aut pæna cohibendus esset, aut beneficio conciliandus, sibi assumpsisse, quam hosti adeinisse, fortem ac strenuum maluit socium, accitumque ad se benigne appellat: Multos eum invidos inter populares habere, inde existimatu facile esse, quod nemo civis Nolanus sibi indicaverit, quam multa ejus egregia facinora militaria essent. Sed, qui in Romanis militaverit castris, non posse obscuram ejus virtutem esse. Multos sibi, qui cum eo stipendia fecerint, referre, qui vir esset ille, quæque et quotiens pericula pro salute ac dignitate populi Romani adisset. Itaque macte virtute esto, inquit. Apud me tibi omnis honos atque omne præmium erit: et, quo frequentius mecum fueris, senties eam rem tibi dignitati atque emolumento esse.

(9) Dum hæc Romæ geruntur nuntius victoriæ ad Cannas Carthaginem venerat Mago.

What other prepositions could you use for “ad” in “ad Cannas”? Why is it not “ad Carthaginem" "to Carthage”?

2. Give reasons for the cases of: “castris” in (a)“nandi” in (d)—“dignitati” in (f)-"Roma" in (9).

3. What does Livy say about the people of Capua ? What causes led them to revolt from Rome? Was the city of any advantage to Hannibal ?

4. Write a brief note explaining the exact meaning of: Apollo Pythius -- capitalis, fraus-plebs—magister equitum-Romani equites (two senses) — supplicatio-levis armatura-senatus frequens, Ægates insulæ.

5. Give in your own words a brief summary of the debate in the senate at Carthage on the arrival of Mago with the news of Hannibal's victory at Carthage.

[ocr errors]

BREADS

2 JULG NG GLES WICK SCHOOL.

[ocr errors][merged small][merged small]

1. (a) Dolo erat pugnandum, quum par non esset armis. , Imperavit quam plurimas venenatas serpentes vivas colligi, easque in vasa fictilia conjici. Harum quum confecisset magnam multitudinem, die ipso, quo facturus erat navale proelium, classiarios convocat, hisque præcipit, omnes üt in unam Eumenis regis concurrant navem, a ceteris tantum satis habeant se defendere; id facile illos serpentium multitudine consecuturos : rex autem in quâ nave veheretur, ut scirent, se facturum : quem si aut tepissent aut inter: fecissent, magno his pollicetur præmio fore. Hiiii.

Parse ‘fore. In what case is “præmio,' and why? Give an example from the grammar.

(6) His quum obviam universa civitas in Piræum descendisset, tanta fuit omnium expectatio visendi Alcibiadis, ut ad ejus triremem vulgus conflueret, perinde ac si solus advenisset. Sic enim populo erat persuasum, et adversas superiores, et præsentes secundas res, accidisse ejus opera. Itaque et Siciliae amissüm, et Lacedæmoniorum victorias culpæ suæ tribuebant, quod talem virum e civitate expu: lissent. Neque id sine causâ arbitrari videbantur: nam postquam exercitui præesse cæperat, neque terrâ, neque màri, hostes pares esse potuerant.

Parse ‘obviam.

This was :: : : isi ini (©) Ad patriam liberandam omni ferebatur cogitatione. i-, In what other 'ways could you express 'ad patriam liberandam'?

Parse ferebatur.' Give of the same verb the 3rd singular imperfect subjunctive active, and 3rd plural present indicative active.

(d) Antiocho fugato, verens ne dederetur, (quod sine dubio accidisset, si sui fecisset potestatem,) Cretam, ad Gortynios venit, ut ibi, quo se conferret, consideraret. Vidit autem vir omnium callidissimus, magno se fore periculo, nisi quid prævidisset, propter avaritiam Cretensium.

What would'verens ut dederetur' mean?

Parse 'sui' and 'periculo,' and state the reasons for their cases.

eu

2 re

(e) Alii a servulis ipsius interfectum eum 'scriptum reliquerunt.

What word have you to supply with 'interfectum'?
What would 'a seryulis suís' mean?

(f) Postquam Astu venit, concione advocatâ, sic verba fecit, ut nemo tam ferus fuerit, quin ejus casum lacrymarit, inimicumque his se ostenderit, quorum operâ patriâ pulsus fuerat: perinde ac si alius populus, non ille ipse qui tum flebat, eum sacrilegii damnasset. What are the cases of astu' and 'casu'? and why? What was the 'sacrilegium' of which he was accused ?

(9) Si consiliis ejus parere voluisset propius Tiberi quam Thermopylis de summa imperii dimicasset.

Who is the person referred to in 'voluisset,' and who in ejus'? ..

Between whom was this battle of Thermopylæ fought ? and with what result ?

2. State the result of these battles : apud Trasimenum apud Cymen-apud Zamam-apud Ægos flumen.

3. Explain the terms : senatus consultum-satrapes-ærarium-navis triremis-prætor factus est (i:e. Hannibal) postquam rex fuerat-Eumolpidæ sacerdotes.

4. State briefly in your own words the substance of the story beginning, 'Pater meus Hamilcar puerulo me. i to

neus

ne:

« AnteriorContinuar »