Imagens das páginas
PDF
ePub

de las que resulte favor al fisco, en virtud de las pragmáticas sigaientes.

Pragmatica quæ continet observatoriam et declaratoriam alterius pragmaticæ quam S. C. C. majestas fecit circa sententias dat. et dandas per Baiulum Cathaloniæ generalem.

Nos Philippus Dei gratia Princeps Asturiarum et Gerundæ etc., primogenitus regnoram Castellæ, Aragonum , legionis utriusque Siciliæ etc., Gubernator generalis regnorum coronæ Aragonum, Dux montis albi et Dominus civitatis Balagarii. Pro presidio fisci, ac Regii patrimonii confirmatione et augmento et eorum qui à Regio fisco causam habuerunt, et habituri sint in principatu Cathaloniæ, et Comitatibus Rossilionis et Ceritaniæ, et ut calumniandi materia sopiretur in negotiis, rebus et factis patrimonialibus, et eorum qui à Regio fisco causam habent, per S. C. C. Regiam Majestatem Imperatoris Regis patris et domini nostri de certa scientia et consalto motuque eius proprio quædam pragmatica sanctio cunctis futuris temporihus firmiter valitura sit statuta provisa , sancita, et ordinata, cuius tenor talis est. Nos Carolus divina favente clementia romanorum Imperator semper Augustas Rex Germaniæ etc. Joanna mater et idem Carolus Dei gratia reges Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ , Hierusaelm , Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, legionis Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galletiæ, Maioricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corcisæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii , Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae , nec non Insularum Indiarum et terræ firmæ maris occeani, Archiduces Austriæ, Duces Burgundiæ et Brabantis, etc., Comites Barcinone, Flandriæ, et Tiroli etc., Domini Wiscayæ et Molinæ etc., Duces Athenarum et Neopatriæ, Comites Rossilionis et, Ceritaniæ, Marchiones Oristanii et Gociani. Præsidia fisci qui ubique ab omnibus loco pupilli habetur sic sunt exhibenda præstandaque, ut facultas contra ias de facto contendendi tollatur et calumniadi materia leviter sopiatur. Quamobrem tenore huiusmodi nostræ pragmaticæ sanctionis cunctis futuris temporibus firmiter duraturæ, de certa scientia Regiaque autoritate nostra et consultò ac motu nostro proprio sancimus, statuimus, providemus et ordinamus, ut in omnibus causis et quæstionibus quas fiscus. noster intentavit et intentaturus est , pro rebus et negotiis factis nostris, quibuscumque patrimonialibus , vel hi qui à dicto fisco nostro jus et causam habuerint vel habituri sint in consistorio officiorum nostrorum baiuli generalis Cathaloniæ et procuratoris Regii coinitatuum Rossilionis et Ceritaniæ seu baiulorum et procuratorüm localium in omnem casum in quem sententiam aut sententias sive declarationes

[ocr errors]

interlocutorias vel definitivas seu decreta aut provisiones aliquas in dicti fisci nostri vel ius et causam a b. eo habentis favorem ferri fierive contigerit, sive sintiam latae sive etiam ferendae, et earum cognitio appellationis supplicationis seu remissionis aut recursus vel alias adhue pendeant; illud simplum beneficium reportaturus sit quod quisque privatus reportare solet in Regia mostra Audientia principatus Cathaloniae circa executionem sententiarum in dicta Regia audientia latarum, quod praestita in dicto officio vel consistorio per dictum fiscum nostrum vel per eum seu eos qui ab eo jus et causam habuerint debita cautione, prout in dicta Regia audientia fieri solitum est, sententiae ipsae et declarationes seu decreta tam latae quam ferendae in favorem dicti fisci nostri seu ab eo jus et causam habentium vel habiturorum exequtioni debitae deman. dentur per eum seu eos qui dictas sententias decreta seu provisiones promulgaverint, contrario usu quocumque non obstante. Caeterüm etiam circa appellationum vel supplicationum emissarum vel emittendarum formam, ne causae huiusmodi diuturnis ut fieri solet litium anfractis protrahantur, neve calumniantibus spes aliqua cavillationis relinquatur et jura nostra illesa remaneant, eodem contextu providemus et ordinamus, volumusque et sancimus, ut appellationes seu supplicationes ipsae tam emissae quam emittendae postearum introductionem infra sex menses, vel ex causa infra annum fine debito per judicem ad quem spectet terminari debeant, aliàs autem sint omninó desertae, procedendo in eisdem breviter simpliciter summariè et de plano sine strepitu forma et figura juditii, sola facti veritate et negotii qualitate attentis, diffugiis, malitiis, cavillationibus et aliis frivolis exceptionibus semotis et cessantibus quibuscumque; et ut praedicta omnia et singula eum

uem volumus sortiantur efectum eisdem thenore et auetoritate man¿. praecipimus et iubenus futuro Locumtenenti generali nostro in principatu Cathaloniae comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, Gerentibus vices mostri generalis gobernatoris, Magistro rationali, Baiulo generali et procuratori regio eteorum loca tementibus, vicaris, baiulis, subvicariis subbaiulis, algutsiriis, portariis, virgariis cacterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris in dictis Principatu et comitatibus constituis et constituendis ad incursum nostrae indignationis et irae, poeneque florennorum auri Aragonum bisinille mostri inferendorum erariis quatenus nostram huiusmodi pragmatieam sanctionem, omniaque et singula praecontenta teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, decernentes irritum et inane quidquid de caetero fuerit in contrarium attentatum. Cauti secüs agere, fierive permittere ratione aliqua sive causa, in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus mostro secreto sigillo à tergo impresso. Dat. in oppido montissoni die xxx mensis septembris anno à nativitate Domini MDxxxxii. YO EL REY. Vt. Perrenot. Vt. Episcopus Barcinonen. Cancellarius. Vt. Generalis thesaura. Vt. Hieronymus Urries pro conservatore generali. Caesarea Catholica Maiestas mandavit mihi Joanni de Comallonga visa per Perrenotum, Episcopum Barcinone cancellarium, Generalem thesaurarium, et Hieronymum Urries pro conservatore generali. In itinerum sigilli secreti 1u fol. xxviuII. Et posteà dicta et praeinserta Regia pragmatica fuit promulgata et in registris scribaniae officii baiuli generalis praedicti Cathaloniae principatus registrata, et in sententiis in dicto officio post publicationem eiusdem lat. exequtioni demandata, à quibus nonnullae appellationes interpositae in Regia audientia dicti Principatus forsan pendent indecisae. Et dubitatum extitit super initio cursu et fine fatalium dictarum appellationun, cum omnes causae patrimoniales non sint maiores et diversimodè per constitutiones et aliàs iuxta diversitatem causarum et locorum sit dispositum si eodem fatali finirentur. Fuit insuper hesitatum si tanta prerogativa concessa Baiulo generali et procuratori comitatuum Rossilionis et Ceritaniae deberet conferri baiulis et procuratoribus localibus qui plerumque sine assesore procedunt, quodque si quando fisco contigerit appellare si sint contra ipsum latae sententiae debeant exequutioni mandari. Ad tollendum igitur praedicla dubia circa dictam pragmaticam mota declarantes et mandantes eandem tenore huismodi nostrae pragmaticae sanctionis cunctis futuris temporibus firmiter valiturae deliberatè et consultó Regiaque auctoritate et plenissima qua fungimur potestate sancimus, statuimus, providemus et ordinamus ac declaramus dictam et preinsertam Regiam pragmaticam iuxta illius seriem continentiam et tenorem pleniores esse exequendam tenendam et observandam et, utin sententiis definitivis et interlocutoriis provisionibus et decretis in dicta Regia audientia latis fieri debet et solet, exequtio pariformiter in definitivis et interlocutoriis provisionibus et decretis in nostri fisci et ab eo causam habentium favorem per baiulum et procuratorem generales ac locales de consilio assesorum suorum per ipsos et eorum quemlibet assumptorum in cassibus eis pronuntiare permissis prolatis ac factis tempore concessionis dictae Regiae pragmaticae et in futurum profferendis et providendis, dictasque sententias dicto tempore latas et in futurum profferendas in favorem fisci et , eorum quià dicto fisco ius et causam habuerint vel habituri sint sive sint, maiores sive minores quaecumque vel qualitercumque in quibus dictus fiscus partem fecerit pro interesse Regio parimodo esse exequendas et exequutioni demandandas prsaetita priüs cautioneidonea, non obstantibus quibuscumque recnrsibus appellationibus supplicationibus à dictis sententiis diffinitivis prolatis interpositis post dictam pragmaticam et in futurum proferendis interponendis, reservato jure dictarum causarum recursus appellationibus et supplicationibus suo tempore coram suo iudice tractandarum terminis et fatalibns respectu initii cursus et finis per constitutiones aut aliàs dispositis ac statutis, prohibentes quae in fisci et ab. eo causam habentium et favorem compendium ordinata sunt in eorum dispendium retorqueri vel ab aliis inconsecuentiam trabi. Et ut praedicta omnia et singula eum quem volumus sortiantur efectum eisden tenore et auctoritate mandamus precipimus et iubemus Locum tenenti et Capitaneo generali dictae Regiae maiestatis in dictis Cathaloniae Principatu et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, Cancellario, vice cancellario, regenti cancellariam , gerentibusque vices mostrae generalis gubernationis, magistro rationali, baiulo generali procuratorique regio eteorum locumten., vicariis, baiulis, subvicariis, subbaiulis, algutsiriis, virgariis, portariis, caeterisque demum universis et singulis officialibus et subditis Regiis in dictis Principatu, et Comitatibus constitutis et constituendis ad incursum Regiae indignatio. mis et irae, poenaeque florennorum auri aragonum bismille regiis inferendorum erariis, quatenús preinsertam Regiam pragmaticam nostramque illius declarationem omniaque et singula desuper contenta teneant firmiter et observent tenerique et observari inviolabiliter faciant per quoscumque, decernentes irritum et inane quidquid de caetero fuerit in contrarium attentatum. Cautisecüs agere fierive permittere ratione aliqua sive causa. Pro quanto gratiam dictae Regia Maiestatis et mostram caram habent ac practer irae et indignationis nostrae incursum poenam praeappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus Regio comuni sigillo à tergo munit. Dat in oppido Vallis Soleti die septimo mensis septembris anno à nativitate Domini millessimo quingentesimo quadragesimo quinto. = Yo el Princep. = Vt. Maius Vinceñ. = Vt. Dominus de orbea pro generali thesaurio. = Vt. Sorribes Reg = Vt. Urgelles Reg. In curiae administrationis Domini principis primo. fol. Lxxxv.

En el expediente formado á virtud de representacion hecha á S. M. por V. S. sobre que subsista la práctica observada de admitirse las apelaciones en efecto devolutivo y no en el suspensivo con arreglo á la pragmática sancion del Emperador Carlos V de. 1542, mandada observar por otra del Sr. Rey Felipe II de 7 de setiem, de 1545; y Real resolucion de 22 de octubre de 178o, remitiéndose los autos en compulsa, y no originales, como se mandó en los seguidos por el marques de Barbará con el fiscal patrimonial y otros sobre el dominio de aguas, hizo presente la Junta suprema á S. M. en consulta de 5o de junio último lo que tuvo por eonveniente. Y en su vista conformándose con su parecer se ha servido mandar;

TiTULO IX.
De los gastos de pleitos (4).

I. Ordenamos que si sucediere que un caballero ó clé

«Debe subsistir la practica observada en el juzgado de la bailia, ema« nada de las Reales resoluciones que quedan expresadas de admitirse « las apelaciones en el efecto devolutivo previa la fianza de responder « de la cosa litigiosa, para evitar los perjuicios que puedan sufrir « los litigantes; pero sin que esto impida á la Junta de poder llamar « los autos originales cuando asi lo estime oportuno para su mayor « conocimiento é instruccion ó por otras causas sin perjuicio de lle« varse á ejecucion la sentencia apelada ». cuya soberana resolucion fué mandada guardar y cumplir por dicha Suprema Junta patrimonial de apelaciones por su decreto de 14 del corriente, y que para ello se librase la órden necesaria. = Lo que participo á V. S. de órden de la misma para su observancia y cumplimiento, y que asi mismo lo haga entenderá quien corresponda sirviéndose darme aviso de su recibo para ponerlo en su superior noticia. = Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de julio de 1818. = D. Ramon de Carranza. = Sr. Baile general del Real Patrimonio del principado de Cataluña. = Barcelona, 28 de julio de 1818. = Regístrese en la escribania mayor del Real patrimonio, pásense las copias necesarias y hecho vuelva á esta oficina. = de Ibarra.

Téngase no obstante presente la Real órden de 22 de diciembre de 1829 que se halla á pag. 82 del segundo tomo de esta obra. En cuanto á causas beneficiales, matrimoniales y otras eclesiásticas, véase la bula de Benedicto XIV. Ad militantis. de 5 de las calendas de abril de 1742. Generalmente en Cataluña se admite la apelacion en un solo efecto en todas las sentencias que recaen sobre causas menores de rooo libras en virtud de lo dispuesto en la constitucion ultima tit. 7 lib. 5 de este vol. Si las sentencias contienen diferentes capítulos se podrá interponer apelacion de uno y consentir los demas, Cancér de sententiis num. 65 al 88, y ley 4 tit. 25 part. 5. (1) En Cataluña cuando en las providencias se impone la condena de costas, solo se entiende haberse condenado al pago de los gastos procesales, es decir de los que se adeudan á los escribanos actuarios del pleito y á la escribania de cámara, el salario de sen

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »