Imagens das páginas
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

} Cap.6.num. 25. Et fuit ficcitas

infolo vellere, & ros in omniterra.fol. 3o4 col.2.

[ocr errors]

Cap. 15.num. 22. Meliore" o

bedientia,quâmviétima..fol. 72 col. 1. Cap.28.num:15, quarè inquietaftime.fol. 417.

| Cap. 3.num.8 Etadiecit Domi

[merged small][ocr errors]

Cap.13.num. 14. Quafivit Do-

minus fibi virum, iuxta cor fuum.fol. 617.cel. r.

[ocr errors]

} Cap. 18num. 3. Vnus pro de

cem millibus computaris.fol. 192 col.2.

Cap. 24 num 15 Immifit Deus

petilentiam in Ifrael, fol. 198.col. 2.

Cap.6.num. 5 David autem, &

omnis Ifrael videbat coram

Domi

• • • •

da fagrada Eiritura.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

col. 2. Cap.4 num. 27. Dimitte illam, anima enim eius in amaritudine, & dominus celavit à me, & nõ indicavit mihi.fol. 297 col.2. Cap.6 à num. 17. Cüque forafo fet Eliteus ait, Domine aperi oculos huius,ut videat, aperuitDominus oculos pueri,& vidir, & ecce mons plenus equorum,& curruum igneorum, in cricicitu Elifei, &c. fol-55o.col. 1. • Cap.4 num. 15.Percuffit aquas, & divife funt huc, atque illuc.fol. 651.col. 2. Cap.6 num. 18. Percute obtecro gentem hanc ca-citate, | percuÍsitá, eos Dominus,ne viderent.fol. 68ocol. 1. Cap. 18, n. 17. Steteruntiuxta aquae-duétum pifcinae. fol. | 766.col. 2.

PARAL! PoM

Cap.9.num. t. Opus grande et neque enim homini proparatur habitatio,fed Deo, fol. 9 5.col. 2. •

Cap. 29.num. Opus grande et, | non enim homini, fed Deo | praeparatur habitatio , fol. | 7o2.2.

1 o B

a 1

Cap. 3rinum, 18. Ab infantia mea

[ocr errors]

mea crevit meú miferatio.

Cap. 5. n. 7. Homo nafciturad laborem, & avis ad volatum, fol. 690 col. 2.

PS ALMI.

Pfalm.68.num. 5. Quaenon rapui, tunc exolvebam fol. 4. col. P(alm.72.num. 23. Vtiumentum factus fum apud te, fol. 27.col. 1. - Pfälm.9 2. num 4. Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus. fol.36 col. 1. Pfalm.75. num. 13. Qui aufers fpiritum Principum.fol.82. col. i. • Pfalm. 54 num 9. Expectabam eum, qui falvum me fecit à pufillanimitate fpiritus, & tempetate. ibidem.col. 2. Pfalm.76.num.4. Defecit fpiritus meus fol.83 col. 1. Pfalm.jo.num. 14:Spiritu principali confirma me fol.87. col.r. - • Pfalm.75.num. 13. Terribili,& ei, qui aufert piritú Principum.ibidem. #... o Pfal. 93. num. 29. Secundām multitudinem dolorú meorum in corde meo, confolationes tua latificaverüt animam meam. fol. 98.col. 1. Pfalm.79.num. 2. Qui fedet fuper Cherubim.fol. 1 16.co. 1.

[ocr errors]

gigas ad corrêdam viam. tol. 141 col. 2. # Necet quife ab{condat a colore eius. ibidem. Pfal.4 n. 7. Signatum etfuper nos lumen vultus tui Domíme fol. 149 col.z. * Pfalm. 33. num. 21. Cutodit Dominus omnia ofa eorum, vnum exhis non conteretur. fol. 18o.col.2. Pfalm.9.num. 14. Tibi dereliétus et pauper orphano tu eris adiutor.fol. 2o 5. col. 1. Palm.8.n. 3. Exore infantium, & lactentium perfeciti laudem. fol. 219 col. 1 Pfalm.93 num. 19. Secundüm multitudinem dolorum in cordemeo:confolationes tua: latificaverunt animam meã. fol. 28o col. 1.

[ocr errors][merged small][merged small]

Palm. 18.num. 6. Exultavit vt |

[ocr errors][merged small]
[graphic]

& infirmatafunt contra eos Pfälm, 118.ntim.62. Media no

tibi.fol. 6o 2. col. 1. Pfalm 9o.num. 11. In manibus tollent te, ne unquá ofendas ad lapidem pedem tuum.fol. 6o 3 col. 2. . . . . Palm. 3o.hum, 1.In te Domine fperavifol.617. PÍalm 9 I. num.7. Cadent à latere tuo mille & decem mil. lia à dextris.fol. 68o.col. 1. Pfalm. 1 1 5. num. 15. Pretiola | incontpe&tu Domini mors Sanctorum eius. ... Pfalm. 144 num 9. Mifericordia eius fuper omnia opera eius.fol.759 col. 2. | | Pfälm.49.Immola Deo facrificiúlaudis,&c.fol.75o col. 1.

pRovERB1o.

Cap. 3. n. 5. Neinnitarisprudentiae tua: fol.74 col. 1. Cap. 13, num 24. Qui parcit virga, oditfilium: fol. 172. col.i. : : : : : : : : Cap. tonum.9. Qui ambalat

vult piger.fol. 226 col.i. Cap.14 n. 16. Septies enim in

----

da figrada Efritura. __ PÍalm. 63 n.8. Sagitta: parvulo- [\ rum facta funt plaga eorum, | • • | Cap. 9.num. I. Sapientia aedifilingua: eorum.fol. 57ocol. 1, | c • | columnas (eptem. fol. 454 éte furgebam ad confitendú •

• | Cap. 49.num. 1. Memeria Iofimplicíter. ambular confi-| denterfol.264:col. f. 2 | Cap. 13 num. 4. Vult, & non |

__897 die cadit iutus fol. 44 6. col. 2.

[ocr errors]

col. 1. •
Cap.29.num:21, Quidelicatè
à pueritia nutrit fervum luń,
poteà fentiet eum contuma-
• cem.fol. 582.col. 2. • •
Cap. 13.num. 12. Spes que dif.
fertur, affigit animam fol.
661. c.i. - -
Cap. 24 num. 22. Cum detra-
étoribus ne cõmifceatis,quo.
niam repente confurget per-
ditio eorum.fol. 662. col. 1.
Cap. 19. núm. 12. Sicut ros fu-
per herbam, ita & hilaritas
Regis.fol.759. col. 2.

EC CLESIAST I C.

Cap. 4.num. 1o.Ve foli,quia cú
ceciderit non habet fuble-
vantem fe.fol. 29ocol. 1.

Cap.7.num, 25. Filijtibífant.
erudi illos, & curva illos à-
pueritia illorum. fol. 382.
col. 2. -

Cap. 16, nu, 15 Omnis miferi-
cordia faciet locum vnicuiq,
fecundum meritum operum
fuorum. f. l. 646. col. 2. |-

zia: in compofitione odori,

&c. -
Cap.6 num. 6.Confiliarios tib

fit unus de mille. fol. 7.68.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

CANTICA CANTICOR.

Cap.4, num 6. Afcendam ad montem myrrhae, & ad collent huris. fol. 2. col. 2. Cap. 2 num. 16. Qui pafcitur inter lilia. fol.38 col. 2. Cap.7.num.8. Dixi, afcendam ad palmam,&apprehendam fructus eius. fol.4 col. 2. Cap.8 num.6.Fortisetut mors dilectio. fol. 44 col. I. Cap.8.num.7.Aqux multa nõ potuerunt extinguere charitatem fol.45.col. I. Cap.2.num. 5 Dicite quia amorelangueo, fol.743 col. I.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

lizantium?fol. 153. col. 2.

Cap.43 num. 2. Cum ambala

veris in igne non combureris, & fiãona non ardebit in te fol. 197 col. 2. Cap.49.num. 15. Etfi illa oblita fuerit,egotamen nõ oblia vi/cartui.fol. 2o 5 col. 1. Cap.49.Ego fum Deus, & non et fimilis mei, annuncians ab exordio novifima, & ab

initio quae nondum facta

funt.

« AnteriorContinuar »