Imagens das páginas
PDF
ePub

Quinquaginta intus famulæ : quibus ordine longo
Cura penum struere, et flammis adolere Penates.

aliisque. Vulgo mantilia. v. Georg. IV, 377. 703. longam penum a Virgilio dictam, Carisius lib I. Instit. auctor est. Duplex scriptura jam Gellii ætate circumlata est. v. IV N. A. c. 1. longam penum expressit etiam Ausonius. Donatum et Servium frustra laudat Ge. Fabric. Retinuit tamen Heins. ordine longo præclare, propter codd. consensum, et Nonii Marcelli Eugraphique auctoritatem. Adde etiam poeticam rationem , quod ordine longo gravius ac dignius dictum. instruere porro legitur ap. Gell. I. c.

struere

[ocr errors][ocr errors]

ut Odyss. a, 147 et al., quod dium usque productis singulis repressius sequitur noster Æn. VIII, rum momentis I Theb. 512 sqq., 180, 181.

ait: adolere focos, epulasque re703. 704. In interiore ædium centes instaurare, jubet. Adolere parte erant feminæ, quæ panem focos, etiam Silius dixit XI, 278 in in canistris struerent,

ut circum

loco, qui et ipse ex nostro est ferretur et distribueretur convi adumbratus; quod jam ante Cervis : quod v. 701. fiebat. Nam hoc dam vidit Pomponius. Jam autem est, iis curam fuisse, pe quæras, quorsum , in vita utique num. In fraudem me induxerat heroica, inter epulas in foco ignis Favorini disputatio apud Gellium incendi solitus sit? Non sane friIV, I ut redderem : instruere et goris depellendi caussa; nec ad adornare edulia ac cibos. Enim carnes coquendas. Verum perpevero versamur hic in poeta epico tuus ille, etiam per sequiora temet in vita heroica. longo ordine, pora, religiosus mos fuit, ut in quoniam numero, (respexisse festis saltem epulis focus igni lupoeta putatur Odyss. M, 105 sq. ceret, in deorum utique honorem, de Alcinoi regia , cujus convivium Penatium maxime vel Genii vel expressit in seqq. ex Odyss. I, 57 Laris; facta quoque

in focum libasq.) et flammis adolere Penates. tione vini, seu ture cremato; hePenates aut pro aris ac focis, aut roica vita etiam carnis prosectis in pro ipso penetrali, omninoque pro ignem injectis. De ture testatur domo accipi possunt. Jam eos ado locus e Ge. IV, 378. 379 excitatus. lere flammis dixit Virgilius poetico In explicando voc. adolere nuganorationis more, pro, flammas ado tur Grammatici. Videtur olere ab lere in Penatibus, s. ædibus, h. e. initio omnino notionem augendi in aris ad Penates. ut VII, 71 cas habuisse, sed substitisse tandem tis adolet dum altaria tædis pro in uno rerum genere, quod incretædas in altari, exquisitiore ratio mentum habet continuum, seu ne, ut passim alibi, adolere focos quod continuatur, scilicet flamme et alia. Eodem modo Ge. IV, 378. in fomite nutritæ; unde adolere est 379 Panchæis adolescunt ignibus cremare; tum fumi et odoris ex are : h. e. tura in aris adolescunt cremata victimæ carne vel ture; vel ardent. Statius, qui totum h. I. unde olere. est odorem emittere. expressit, sed, ut solet, ad fasti Nonnulla de lis jam in Perizon.

705

Centum aliæ, totidemque pares ætate ministri,
Qui dapibus mensas onerant, et pocula ponunt.
Nec non et Tyrii per limina læta frequentes
Convenere, toris jussi discumbere pictis.
Mirantur dona Æneæ; mirantur Iulum,
Flagrantesque dei voltus, simulataque verba,
Pallamque, et pictum croceo velamen acantho.
Præcipue infelix, pesti devota futuræ,
Expleri mentem nequit, ardescitque tuendo
Phænissa, et pariter puero donisque movetur.

71.

706. Antea onerent. ponant. Sed onerant. ponunt. Rom. cum plerisque aliis pervetustis Pierii , quod recte illi probatur, tanquam quod nescio quid picturatius habeat, quum res ipsa ita geri videatur. Scilicet omnino hoc in Marone observare licet (vide v. c. IV, 27); recedit ille ab hac consequentia temporum , cui tantopere studebat Cicero, et ex qua dicendum esset, quod antea hic editum erat : Centum ministri sunt , qui onerent et ponant. dapibus onerant fidem; et Giphan. Indic. Lucret. p. 462 e scriptis vindicat. onerant et ponunt etiam Ald. pr. Parrhas. c. Goth. pr. et tertio. onerant et ponant ed. Ven. Junt. Aldd. 707 limina nota Dorvill. — 708. visi d. Menag. pr. ut sæpe. discrimine

710. flagrantis Medic. c. Mentel. pr. Parrhas. et al. Etiam sic Rom. qui alias quartos casus per es effert. sed flagrantem deum vix feras; et epitheton h. 1. requiritur in vultus. flagrantis multi alii. fulgentisque Sprot. e glossa, quæ in Leid. un. vultum Menag. pr. -70. Pallamque

Versum hunc post superiorem abesse æquo animo ferrem. — 713. videndo Hamb. pr. ex interpr. — 714. Vulgata erat : puero pariter donisque. pariter puero omnium libro

Goth. pr.

ad Sanct. p. 757 occurrere video. iterum sunt vestes stragulæ.

705.706. Ducentis aliis ministe 710. Flagrantes dei vultus. Servius: rium dapum et vini apponendi ardentes divinitate; sed hoc parum mandatum. pares ætate,

int.
pue-

clare. Nec clarius Donatus. Ut de ros, ex more. Valer. Fl. II, 653, roseo genarum colore cum Cerda loco hinc expresso : centumque accipias, vix loquendi ratio fert. pares primæva ministri Corpora. Arbitror oculos fulgentes indicari, Quæ de poculis in secunda demum utpote

Amoris :
sæpe ap.

Ovidium mensa adhibitis memorat Burman igne, ignis fulgore micantes, item nus h. l. et ad v. 737, ad heroica flagrantes oculi , flagrantia lumina tempora referenda non erant. Ci amantum. Mox pictun int. h. I. bus et potus ap. Homer. statim ab circumtextum , ex 649. initio apponuntur; majores calices 712-714. Pesti devota future ad libationem faciendam ad finem Sesãos, pro amori exitiabili desticænæ; ut et hic inf. 723.

nata, eo amore jam contacta. Vis 707 708. Per limina læta , poetica mox in eo, quod mentem dipl. in domo. Mox tori picti addit, et quod ardescit et quod

711

Ille, ubi complexu Æneæ colloque pependit,
Et magnum falsi implevit genitoris amorem;
Reginam petit. Hæc oculis, hæc pectore toto
Hæret; et interdum gremio fovet; inscia Dido,
Insidat quantus miseræ deus ! At memor ille
Matris Acidaliæ, paullatim abolere Sychäum
Incipit, et vivo tentat prævertere amore
Jam pridem resides animos desuetaque corda.

730

rum Pierii, Heins. et Burm. lectio est, quam etiam Carisius agnoscit , ut mireris eam non esse receptam : id quod cum Brunckio V. C. nunc fecimus : inprimis cum observatum nobis sit, illam inter duas voces copulatas aut inter nomen et epitheton interponendæ vocis rationem esse exquisitioris utique elegantiæ, naturalem autem hunc positum prisca simplicitatis et majestatis. Vulgatam Hamb.pr.et Goth.pr. tuentur, et Ven. cum pr. Moret. pariter donis pueroque. -716. Huc oculis Goth. tert. et pectore pr. Hamb. ed. Junt. -718. inscia, quantus malebat Jortin ( Tract. II p. 465). — 719. insidat Medicei et optimorum codd. ap. Heins est lectio, quam et Serv. ac Donatus agnoscunt, cum Nonio, tanquam archaismum, adeoque doctiorem. Vulgo insideat; quam codd. et edd. familiam ducit, ui alias, Romanus. De voc. vi v. German. Val. quantum m. d. ac memor Franc.

720. obolere alter Menag. - 721. perverlere Montalb. Leid. pervertere amorem ed. Ven. et sic Romanus antiquiss. prævertere tentat amore Puget. vino t. p. amorem Goth. tert. 722. dissueta

qu.

Moret. et Wall.

et

tuendo

pro

intuendo. Mox movetur cum dilectu plus quam, delectatur, tenetur.

716. Desiderium ex absentia, quo pater tenebatur, dixit amorem magnum, quem puer nunc explevit, satiavit, amplexu. Conf. Exc. ad h. v.

-717 sq. Hæret in puero - gremio fovet, tenet, ut inf. IV, 84. 85. noli ex nostro sedendi more æstimare ( quod etiam Valesium fefellit in Valesianis p. 63 ); sed accumbentium situs animo est repræsentandus : qui alteri proxime accumbit, applicat se ejus sinui ac gremio. Iulus jam tum pubescere debuit, si quidem ante septem annos patris ductu e Troja egressus est. Idem IV, 56 exultat inter venantes ; et lib. IX, ei ma rerum creditur in castris, ab

sente patre. miseræ pro sibi, quanta cum vi! et ex poetæ cogitatione

sensu egregie est insertum : inscia Dido Insidat

quantus miseræ deus. Acidalia Venus ab Acidalio fonte, qui est in Orchomeno Bootiæ civitate, in quo se Gratiæ lavant, quas Veneri constat esse sacratas. Serv. abolere Sichæum, h. e. Sichæi memoriam, desiderium, amorem. prævertere exquisite pro simplici, occupare amore. Nam, quod occupamus, in eo simul præ-. vertimus alios, ne occupent. amore vivo, ut flamma viva : opp. resides animi, animus ad amandum, ut bene Servius, iners et qui desuea vit amare. Amor autem puber h. l., ut in' vet. signis apud Winckelm. G. d. K.

p.

233.

sum

[ocr errors]

Postquam prima quies epulis, mensæque remotæ :
Crateras magnos statuunt, et vina coronant.
Fit strepitus tectis, vocemque per ampla volutant

725

723. Idem fere versus sup. 216. — 724. crateres aliquot ap. Burm. magnas tert. Rottend. et Leid quasi a cratera ductum sit. Crateras læti s. Nonius et Crateras longe st. Lutatius, apud Burm., forte ex Æn. VII, 147. 725. It strepitus tectis Gud. a m. pr. pr. Menag. Rottend. tert. Leid. a m. sec., quod et in Servii Codice fuit, nec Burmanno displicet. Mihi quidem nimis in majus rem ferre videtur, cum de strepitu, sermonibus et clamoribus inter vina agatur. Scythicum foret, si strepitus ad tecta it, ut, clamor coelo it. Aliter infra IV, 666. Didonis morte cognita : It clamor ad alta Atria. vocesque Bigot. alter Rottend. cum Schol. Cruqu. ad Horat. III, od. 19. perampla una voce nonnulli Pieriani cum pr. Moret. idque probabat

723. Postquam prima quies epu. est ; aliter quam de impletis usque lis h. e. cumprimum epulandi finis ad ora poculis intelligi nequit. ( et esset factus. Nam libatio ad finem sic Pomponius et Servius, qui tacænæ fiebat, v. ad v. 705. VIII, men et alteram interpretationem 184 et 273, 279, 280. De spatio habet.) Sic et Iliad. 5, 232, ubi inter primam et secundam mensam de copia cibi potusque : πίνοντες frustra Cerda multa. mensæ remo xpusñpas eTIOTS ÉLs vivono. Alia bretæ. cf. ad v. 216.

vitatis studio omittimus. Vina tum 724. Αυταρ επεί πόσιος και έδιτύος dicta sunt pro poculis, quorum εξ έρον έντο, Κούροι μεν κρατήρας επε oram ambit, coronat, Oteper, viστέψαντοποτοιο, Νώμησαν δ' άρα πάσι num infusum. Altera interpretatio ( quod quidem hic aliter v. 729) est minus recondita , ut coronata Iliad. a, 470, 471. Alter versus sint pocula, sertis impositis. De etiam alibi repetitur ut Odyss. d, corollis his cogitare heroici tem149. 8, 339. Meminisse autem ne poris mos sane non patitur, cf. cesse est ex Homero, statui ad Athen. I, 15. p. 18. E. F. De secænam majora vasa, crateras, quiore vero ævo non dubitatur, ut et minoribus poculis ex iis hausta Georg. II, 528 socii cratera corovina distribui inter singulos con nant. Hoc si tenemus, dicendum , vivas, apud Homerum quidem per poetam maluisse sui temporis mopræconem ad singulos convivas rem inferre, quam antiquum retiaccedentem, v. c. Odyss. 9, in nere; quod idem commisit inf. lib. Alcinoi convivio, quod Virgilius III, 525 Tum pater Anchises marespexit. Sedebant enim convivæ

gnum cratera corona Induit implein soliis parietem ambientibus, et vitque mero. cf. Hotting. V.C. Mus. unicuique apponebatur mensa cum Turic. T. I. cibo. Jam vina coronant : quo 725. Comparant illud: Mynotñpes sensu dictum a poeta sit, vix satis δ' ομάδησαν ανά μέγαρα σκιόεντα, definiri potest. Si ad Homeri lo- Odyss. a, 365 et-alibi repetitum. eum, unde reliqua adumbrata Lectissimis verbis usus est noster, sunt, respiciendum est, et, si sepu- inprimis in volutant : loquuntur τηρας επιστέψαντο ποτοιο expressura quæ audiri possent per totum cce

730

735

Atria; dependent lychni laquearibus aureis
Incensi, et noctem flammis funalia vincunt.
Hic regina gravem gemmis auroque poposcit
Implevitque mero pateram : quam Belus, et omnes
A Belo soliti. Tum facta silentia tectis:
Juppiter, hospitibus nam te dare jura loquuntur,
Hunc lætum Tyriisque diem Trojaque profectis
Esse velis, nostrosque hujus meminisse minores.
Adsit lætitiæ Bacchus dator, et bona Juno.
Et vos, o, cætum, Tyrii, celebrate faventes.
Jortin l. 1. per alta Longob. cum aliis Pierianis, item Zulich. ex lib. IV, 665, ob-
servante Burmanno. - 726. lychyni, lichini, aberrationes apud Burm. Præclare
Serviana : Græco sermone usus est, ne vile aliquid introferret; nam offendisset
lucerna. lacuaribus ab aliis scriptum fuisse, ibidem monitum videas. laquearibus
altis unus Guelpherb. in Collat. Cort.

729. qua magna pars codd. apud Heins. item ed. Ven. et pr. Goth. sed recte rejectum; est enim minus doctum. a bello Zulichem. addita glossa : festivis diebus. -730. dum f. Longob.— 733. que abest Menag. alteri. — 734. Ante Pierium vulgo lectum, adsis. Sed omnes ejus libri habebant adsit vel assit: neque aliter Heinsiani cum Macrob. III Sat. 4. Comment. Cruqu. ad Horat. I, od. 18; utramque lectionem agnoscit Servius. At sit Medic. 735. O Tyrü cætum quatuor ap. Burm. naculum. 726 sq. Continuatam in dum ad Jovem čévrov, hospitalem, multam noctem coenam indicare factæ. hospitibus te dare jura, vult poeta. Verbis similibus utitur

præesse, sub tutela eos habere; Statius I Theb. 520. 521 et Silius (non aliter usus loquendi fert, nam XI, 281. 282, jam supra laudati. dare jura simpliciter est, imperacf. Cerda. Observa et hic v. 726. re. Dicerem esse, qui hospitibus 727 summum ornatum verborum illatas injurias ulcisceris; sed, an que dignitatem in re tenui. Non

dare jura pro ulcisci dicatur, dulucernas vel candelabra posuit, bito ). Expressa autem illa Homesed lychnos, funalia, h. e. funi rica Odyss. m, 179 sqq. Adde culos cera illitos; h. e. faces. cf. Odyss. v, 50 et plur. al. loca. Illud Odyss. ng

de regia Alcinoi, 100 nam caussam interponens Homesqq

ricum esse satis constat. cf. Ernest. 728-730. Etiam hinc sua duxit

320. — minores , neStatius 1. c. 539 sqq. soliti, sc.

potes, sup. 532. -734. Bacchus mero implere, h. e. qua usi fue lætitiæ dator; Germanus laudat rant. A Belo autem Tyriorum re Δώρα Διονύσου πολυγηθέος ap. Hegum stirpem ducebant Græci. v. siod. Op. et D. 614. bona Juno, Serv. sup. ad 642. Apollodor. II, propitia, Xenori, eyesń. Invoca1. conf. Salmas. Exerc. Plin.p.402. tur autem hic, ut patrium TyrioEx nostro idem Silius I, 87 sq. rum numen. cf. sup. v. 15. — 735.

731 -- 735. Preces inter liban cætum celebrate , bene Serv. con

ad Odyss. Mes

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »