Tijdschrift voor tuinbouw, Volume 5

Capa
J.B. Wolters, 1900
 

Outras edições - Ver tudo

Palavras e frases frequentes

Passagens conhecidas

Página 58 - The English flower garden. Design and arrangement shown by existing examples of gardens in Great Britain and Ireland followed by a description of the best plants for the open-air garden and their culture.
Página 58 - THE ENGLISH FLOWER GARDEN Design and Arrangement shown by existing examples of gardens in Great Britain and Ireland, followed by a Description of the Plants, Shrubs and Trees for the Open-air Garden and their Culture. By W. ROBINSON, author of
Página 44 - Hierop schuift de beoordeelaar meer achteruit om het geheel beter te overzien , en daarna geeft hij zijn oordeel te kennen. Het gebruik eischt, dat men den bezoeker daarna eenige bloemen aanbiedt met verzoek om nu zelf eene bloemen-compositie te vervaardigen. De daarvoor noodige bloemen zijn meestal in ruime mate in de tuinen der verschillende woningen aanwezig.
Página 48 - Y». 1231 (Incomplet.) - Emile Gautier. Le Phonographe, son passé, son présent, son avenir. . . — Pans, E. Flammarion (sd). Pet. in-4", u-i36 p., portr. , fig. et pi. [Salle de lect. 8° li. 3418. Bm - Les Pommiers de France, plantations et cultures, fabrication du cidre et des eaux-de-vie de cidre, production fruitière, par Emile Gautier, ... — Paru, F. Brocherioux, 1899. In-8*, 88 p. [8° S. 10267 - Préface. Voir BÉNARD (L). Les Maladies de la peau et le traitement normand. — Rouen (1906)....
Página 19 - Bij de planting in het voorjaar worden de scheuten ingekort tot op ruim een voet, en niet te diep geplant, zij maken in den loop van den zomer nieuwe loten of scheuten, de plant stoelt zich uit, zooals men dat zegt.
Página 129 - W ij zijn kindren van ons land, Vrije Batavieren! Bloemen van den waterkant Ons den hoed versieren. 't Water dreigt, maar krijgt ons niet, Achter onze dijken, En de verste zeeplas ziet Onze vlaggen prijken.
Página 43 - Zelfs houden zich daar geleerden er gaarne mede bezig en zij voegen aan de aangenomen regels en voorschriften steeds nieuwe toe. Het is echter alléén voor volbloed Japanners weggelegd, het schoone, be teekenis volle en dichterlijke dier bloemschikkingen ten volle te waardeeren.
Página 32 - Pommier, sa culture sous toutes le.s formes et principalement sous celle en buisson, notamment au point de vue commercial.
Página 43 - ... bewonderen. De regels eischen, dat ook dit met orde geschiedt en dus laat men den blik eerst van den top van het blocmenstuk langs de linkerzijde en daarna langs de rechterzijde glijden om zoo alle schoonheden waar te nemen.

Informação bibliográfica