Imagens das páginas
PDF
ePub

εἴπερ καθ ̓ ὁδόν νιν εὐθυπομπός

αἰων ταῖς μεγάλαις δέδωκε κόσμον ̓Αθάναις,

ΙΟ

[blocks in formation]

μὴ τηλόθεν Ωαρίωνα νεῖσθαι.

καὶ μὲν ὁ Σαλαμίς γε θρέψαι φῶτα μαχατὰν 20 δυνατός. ἐν Τροΐᾳ μὲν Εκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν ὦ Τιμόδημε, σὲ δ ̓ ἀλκὰ

15 παγκρατίου τλάθυμος ἀέξει.

̓Αχάρναι δὲ παλαίφατον

εὐάνορες· ὅσσα δ ̓ ἀμφ' αέθλοις,

Τιμοδημίδαι ἐξοχώτατοι προλέγονται.

Στρ. δ'.

25

παρὰ μὲν ὑψιμέδοντι Παρνασῷ τέσσαρας ἐξ ἀέθλων

νίκας ἐκόμιξαν.

7. For metaphor cf. Pyth. x.12. Note that νιν is acc. after εὐθύπομπος as well as after δέδωκε.

8. αιών.] ‘Fate. Cf. Isth. III. 18. Observe that κόσμον Αθάναις glances at the meaning of Τιμόδημος Τιμονόου παῖς. Cf. Nem. III. 83.

9. δρέπεσθαι.] Cf. Ol. I. 13.
ἄωτον.] Cf. ΟΙ. II. 7, ν. 1.
τε.] For μὲν—τε cf. Ol. Iv. 15.

10. δ'.] ‘For. Timodemosantecedents make the anticipation of his future victories as reasonable as the expectation of seeing Oriôn when the Pleiades are in sight. Cf. Paley's note Hes. W. and D., 619. Catullus, LXVI. 94, uses the form Oarion. The 'probably represents For FaF, cf. "Davis, Ol. v. 11.

11. ὀρειᾶν.] So called because daughters of Atlas. So Simonides quoted by a Schol., Μαιάδος οὐρείας ἑλικοβλεφάρου, of Maia, one of the

daughters. Cf. Frag. 52 [53].

30

13. καὶ μάν.] Introduces a second reason for anticipating that Timodêmos would win further victories.

14. ἄκουσεν.] 'Felt the might of. The Schol. cites πληγῆς ἀΐοντες, ΙΙ. ΧΙ. 532. Cf. Ol. III. 24, υπακουέμεν αὐγαῖς ἀελίου, ‘to be at the mercy of' [Prof. Colvin]. For the opposition of Aias to Hektor cf. Il. XIV. 402, xv. end, xvi. 114, 358.

σὲ δ', κ.τ.λ.] ‘While thee, Timodêmos, doth power of endurance in the pankration exalt.'

16. παλαίφατον.] So Mss. Cf. Pyth. xΙ. 30. Böckh, -φατοι.

17. ὅσσα δ' ἀμφ' αέθλοις.] • In all that concerns gains.' Cf. Nem. xi. 43, τὸ δ' ἐκ Διός. For ἀμφὶ cf. Nem. VI. 14, VIII. 42, Pyth. v. 111.

18. προλέγονται.] ' Are named before all others. Comp. Isth. III. 25 [Don.].

20 ἀλλὰ Κορινθίων ὑπὸ φωτῶν

ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖς

ὀκτὼ στεφάνοις ἔμιχθεν ἤδη

Στρ. έ.

ἑπτὰ δ ̓ ἐν Νεμέα· τὰ δ ̓ οἴκοι μάσσον ̓ ἀριθμοῦ 35 Διὸς ἀγῶνι. τόν, ὦ πολῖται, κωμάξατε Τιμοδήμῳ σὺν

εὐκλέϊ νόστῳ

25 ἁδυμελεῖ δ ̓ ἐξάρχετε φωνᾷ.

20. αλλά.] For μὲν... ἀλλὰ cf. Ol.

IX. 5.

21. I. e. at the Isthmian games. Cf. Isth. III. 11, ἐν βάσσαισιν Ἰσθμοῦ, ib. VII. 63, Ἴσθμιον ἂν νάπος; but Ο1. III. 23, ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος, means at Olympia. He is regarded as the hero Epônymos of the Peloponnese. For πτυχαίς cf. the use of πολύπτυχος.

22. ἔμιχθεν.] Cf. Ol. I. 22.

23. ἀριθμοῦ.] 'Too many to number' (lit. for numbering). Cf. Οl. II. 98, ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέ φευγεν, ΧΙΙΙ. 113.

40

24. Διὸς ἀγῶνι.] The Athenian Olympia, celebrated in the Spring, between the great Dionysia and the Bendideia. There was perhaps some special reason why the Timodêmidae do not appear in connection with the Olympian games.

Note the emphatic position, and cf. v. 10, Τιμονόου παῖδ', υ. 14, δυνατός, υ. 17, εὐάνορες.

τόν...κωμάξατε Τιμ.] 'Him do ye celebrate in epinikian song in honour of Tim.' Cf. for dative Pyth. IX. 89, Isth. VI. 20, 21.

NEMEA III.

ON THE VICTORY OF ARISTOKLEIDAS OF AEGINA IN THE PANKRATION.

INTRODUCTION.

ARISTOKLEIDAS, son of Aristophanes, was probably himself a member of a college of theôri or state ambassadors to Delphi (v. 70). He won this victory many years before the composition of the ode, as he seems to have been well advanced in age (vv. 73–76). The poet seems to apologise for his delay (v. 80), but not very profoundly, so that we need not suppose an interval of more than a year or two, if any, between the dates of the promise and the ode. From vv. 4, 5, it seems that the chorus was taught at Thebes. The ode was performed in the hall or temple of the college of theôri. The date is evidently prior to the Athenian conquest of Aegina Ol. 80. 3, B.C. 458. Leop. Schmidt fancifully connects the ode with Pyth. III. and assigns it to the same date. It was sung by a chorus of youths (v. 5). The Rhythm is Aeolian, or Lydian with Aeolian measures (v. 79).

vv.

ANALYSIS.

1-5. The muse is entreated to go to Aegina on the anniversary of a Nemean victory, where a chorus awaits her.

6-8. An ode is the highest object of a victor's ambition. 9-14. The muse is entreated to inspire the poet to begin the hymn with Zeus of Nemea and to praise the country of the Myrmidons.

14-18. Whom the victorious endurance of Aristokleidas in the pankration at Nemea does not discredit.

19-20. Aristophanes' son, having done justice to his fine form, has attained to the highest achievements.

20-26. One cannot well pass the pillars which Hêrakles set up at the limit of his Western explorations.

26, 27. The poet is digressing.

28. His theme is the race of Aeakos.

29. It is the height of justice to praise the worthy.

30. But it is not good to yearn for distinctions for which one's inborn nature has not fitted one.

31. The victor need not do so, as he inherits worth.

31. The legend of Pêleus is appropriate to him.

32-39. Exploits of Pêleus.

40-42. Innate worth is best.

Acquired capacities are fruitless. 43-64. The above doctrine is illustrated by Achilles' childhood, by the aged Cheiron and by the manhood of Achilles.

65, 66. Invocation of Zeus.

67-70. This beseems Aristokleidas who has brought glory to Aegina and the college of Pythian theôri.

70–74. Trial proves a man's excellence in all stages of life. Four divisions of life bring four several virtues.

74, 75.

[blocks in formation]

80-81. As the eagle swoops from afar upon its prey, so the poet can seize upon the theme of a long past victory.

82. But the flight of chattering crows has a lower range. 83, 84. By favour of Kleiô the victor has won glory from Nemea, Epidauros and Megara.

Ω πότνια Μοῖσα, μᾶτερ ἡμετέρα, λίσσομαι,
τὰν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι

1. Mârep.] Apollo and the Muses were in a metaphysical sense parents of poets. Asklêpiades in his Tpaydoúμeva is said to have made Orpheus the son of Apollo and Kalliopê.

2. τὰν πολυξέναν.] For the fame

Στρ. α'.

of the Aeginêtans for fair dealing with strangers cf. Ol. vIII. 21, Nem. IV. 12, v. 8. For the fem. form of the compound adjective cf. Nem. ν. 9, ναυσικλύταν. Nem. VII. 83, ἁμέρᾳ.

ἵκεο Δωρίδα νασον Αἴγιναν· ὕδατι γὰρ μένοντ ̓ ἐπ ̓ ̓Ασωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες 5 κώμων νεανίαι, σέθεν ὄπα μαιόμενοι. διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου, ἀεθλονικία δὲ μάλιστ ̓ ἀοιδὰν φιλεῖ, στεφάνων ἀρετῶν τε δεξιωτάταν ὀπαδόν·

5

ΙΟ

̓Αντ. α ́.

τᾶς ἀφθονίαν ἔπαζε μήτιος ἀμᾶς ἄπο το ἄρχε δ', οὐρανοῦ πολυνεφέλα κρέοντι θύγατερ,

ἱερομηνίᾳ.] Α holy day was so called because the period of its return was calculated by the moon. For special mention of the full moon of the Olympian festival cf. Ol. III. 19, 20, x. 73. The Nemean Festival was probably not on the new moon, see note on Nem. iv. 35, νεομηνία.

4. Ασωπίῳ.] Two streams called Asôpos are recorded, and it is possible that in Aegina there was a third, named after the mythical father of the eponymous nymphs Thêbê, Aegina and Nemea.

We

It

cannot however be sure that the poet wishes to represent himself as present in Aegina, as τάνδε νᾶσον (v.68) is not conclusive on the point. Cf. Ól. VIII. 25, Pyth. Ix. 91. seems best, in spite of Böckh, Dissen, &c., to explain that the chorus is awaiting the moment of inspiration at Thebes.

τέκτονες κώμων.] Here the chorus; elsewhere poets. Cf. Pyth. III. 113. 'Divers conditions bring divers yearnings. That of a victor in games, &c.'

6. pâyos.] According to analogy and usage this word is rather equivalent to πρᾶξις than to πράγμα.

8. στεφάνων ἀρετᾶν τε.] A hendiadys ='of crowns for highest merit.'

ὀπαδόν. ] Here a substantive as in Frag. 72 [63].

15

9. 'No grudging measure thereof do thou elicit from my store of skill.' It is not easy to render the play on ὀπαδὸν in ὄπαξε in English. The verb should literally be rendered 'do thou bid attend,' as in Il. xxiv. 461, Nem. Ix. 30.

10. &pxe.] Cf. Alkman, Frag. 1, Μῶσ' ἄγε, Μῶσα λίγεια πολυμμελὲς ἀενάοιδε μέλος νεοχμὸν ἄρχε παρσένοις ἀείδεν.

οὐρανοῦ.] mss. give οὐραν - - - ώα, but all give πολυνεφέλα. According to a Schol. Aristarchos and Ammônios took Uranos to be given as the father of the Muse, reading either three datives or three genitives, but it is presumable that Pindar began with Zeus and followed Hêsiod. On this point Diodorus Siculus (Iv. 7) gives satisfactory negative evidence. Hermann takes οὐρανῷ as object to κρέοντι, Bergk alters needlessly to Oúpavoî a hypothetical form for Οὐρανία. It is better to take кρéоvт as a dat. commodi than as a possessive dative with Ouyarep (so one Schol.) which in such a position has the full effect of 'thou, his daughter.' Bergk objects that it cannot Sic nude dici and that ἄρχε ὕμνον Διὶ is not appropriate to the context. Surely it is appropriate to any Nemean (or Olympian) ode, even if nothing special be said about Zeus. Moreover cf. vv. 65, 66.

« AnteriorContinuar »