Imagens das páginas
PDF
[ocr errors]

tecum ad eosdem diem et locum, sicut dictum est, A.D. 1254. venire procures.

Teste, etc., apud Wimdelsoram, xxv. die Februarii, anno regni nostri xxxviiio.

[merged small][ocr errors]

Innocentius * quartus, etc. Ad memoriam, et obser- ff. 108, vationem, perpetuam. }'', of

Contra gravamina, quæ in procurationibus ratione Junocent visitationis debitis* inferuntur* subditis a, prælatis, Ęgy* providerunt salubriter eanonica instituta circa, evec- curations tionum et personarum multitudinem, epularum im- çíá, moderantiam, aliasque superfluitates ; statuemdo modes- #'; tiam debitam observari, ut nec in exigendo numerum ïíôï" excederent prælati, nec in exhibendo superflue subditi Y; '£ gravarentur, [fieretque* visitatio ad salútem animique §§." lætitiam, et non ad afflictionem et tædium subjectorum ;] verum quia, nonnullæ adhuc de hujusmodi procurationibus querimoniæ audiuntur, nos volentes pastorali sollicitudine providere taliter in hac parte, quod tollatur omnis° occasio gravandi, et cesset, prorsus materia murmurandi,' Apostolica auctoritate statuimus, ut archiepiscopis, episcopis, archidiaconis, aliisque prælatis personaliter visitantibus, ab ecclesiis et locis visitatis exhibeantur procurationes in victualibus et aliis necessariis moderate ; ita quod hæc, secundum communem rerum æstimationem, singulorum

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic]
[graphic][graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

A.D. 1254. Seu valentiam quatuor marcarum argenti im nulla.
procuratione transcendant. Proviso tamen, quod se-
cundum majorem vel minorem evectionum * et perso-
narum numerum pro majoritate vel minoritate præ-
latorum in Lateranensi concilio taxatum,* fiant, usque
ad summam ipsam, vel infra, hujusmodi procura-
tionum expensæ. Sed in locis in quibus major ferti-
litas vel copia, rerum habentur, et ubi minores sunt
redditus et, * ecclesiasticæ facultates minus, secum-
dum ampliorem necessariorum ubertatem et parvi-
tatem proventuum in ipsis procurationibus expen-
datur. Si autem in hujusmodi procurationibus amplius
fuerit, expensum, prælati eas recipientes restituere in
utilitatem ecclesiarum a quibus ipsas receperint, et
illi qui eas exhibuerint, erogare de suo proprio pau-
peribus* duplum ejus quod taliter ultra, expensum
extiterit, compellantur ; et ° alia nihilominus poena,
puniantur,° si visum fuerit expedire, cæteris nihilo-
minus, quæ pro talibus 7 visitatiomibus seu * pro-
curationibus ° generaliter statuta, esse noscuntur,
manentibus semper salvis. Nulli ergo '° hominum, etc.
[Datum Laterani, ii. kal. Martii, anno undecimo.]

144.

f. 112 b. Reverendo patri in Christo, domino T)ei gratia, ab

£gtter of bati de Sancto Albano, Thomas Ejusdem miseratione
Thomas, • - - - - • •
áíí Eveshamensis ecclesiæ humilis minister, salutem et

Ęum, quicquid dilectionis possit, et honoris.
0 t,i1e - - •
abbat of Mandatum vestrum vestri gratia nuper recepimus,

Ę immensæ benivolentiæ ac specialissimæ dilectionis in

* evectionuni] evectionem, MS. 6 puniantur] mulctandi, Vat. 3 taæatum] taxatorum, MS. f. 7 talibus] hujusmodi, Vat. 110 b ; taxationem, f. 103. 8 seu] et, Vat. * et] seu, Vat. ° procurationibus] exactionibus, * f. 110 b has in in the margin | f. 110 b. to be inserted here. - 30 f. 110 b ins. omnino.

* et] om. Vat.

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

dicativum, pro quo dilectionem vestram prosequimur A,D. 1254. gratia[rum] actione speciali. Et secundum ejusdem tenorem mandati aliquem de nostris Londoniam ad diem illum Deo dante destinabimus, cum procuratoribus exemptorum pro nobis super illo negotio tractatum habiturum ; et quoniam magister Willelmus de Marsilia, procurator noster in curia Romana, misit, nobis transcriptum quarumdem literarum * quas omnes abbates non exempti provinciæ Rothomagensis, scilicet numero triginta et umius, nuper pro se et suis monasteriis impetrarunt, datis domino Papæ pro impetratione earum quatuor milibus librarum Turonensium, et abbates exempti singuli pro se jam incipiunt consimiles £#* literas impetrare, reverentissimæ paternitati vestræ Ἀm

dictæ impetrationis tenorem mittimus in hæc verba : gestatutis. [see above, No. 120.]

Innocentius;* etc., abbati Sancti Albani salutem, etc. Latro, o£

Ex parte tua fuit nobis humiliter supplicatum quod,*£££* cum observantia tui ordinis ab ipsa sui institutione ííg'' multum sit rigida, et difficilis ad ferendum, fuerintque £? postmodum per felicis recordationis Gregorium Papam * viâ cerprædecessorem nostrum * superaddita statuta gravia,° jî; diversarum poemarum adjectione vallata, ne contingat their order. sub tantis oneribus deficere onerato8, providere super Ę. hoc paterna, sollicitudine curaremus. Attendentes igitur quod expedit cala/m/wm, quassatwm, ^0^, conteri et Isa. xlii. 8. in erasione æruginis vas mon frangi, devotionis tuæ precibus inclinati, præsentium tibi auctoritate comce

dimus ut super observatione statutorum ipsorum 7 quæ

1 A similar letter to 20 abbats of different dioceses isim the Registrum Innocentii IV., iii. No. 280, dated xi. kal. Decembris, a. 11, f. 34 b.

2 Regist. Innocentii IV., t. iii. f. 44 b, No. 367, addressed abbati mon. Sancti Eadmundi, but with the address to the abbats of St. Alban's and Waltham at the end, with a slight variatiom.

* quod] ut, Vat.

4 MS. has Papæ predecessoris nostri.

* Vat. ins. ** et quosdam alios •* tam auctoritate sedis Apostolicæ “ quam legatorum ipsius.”

“ Vat. ins. et præcepta.

7 Vat. ims. et præceptorum, but omits the next sentence from quae to tui.

[graphic]
[graphic]
[graphic]

A.D. 1254. de tuæ substantia, regulæ non existumt tu ac succes-
sores tui ejusque membrorum monachis ' præsentibus
et futuris libere dispensare possitis, his casibus dun-
taxat exceptis super quibus in eadem * regula est
dispensatio interdicta, in quibus casibus dispensandi
super poenis adjectis et irregularitatibus quas tui sub-
diti* hactenus incurrerunt, vel incurrent, de cætero,
eosque * absolvendi ab ° excommunicationis vinculo quo
ipsos ob transgressionem prædictorum ° statutorum
involvi contigit, vel continget, injuncta, sic absolutionis
pœnitentia salutari, libera sit tibi et 7 eisdem succes-
soribus de nostra permissione facultas; Priori nihilo-
minus monasterii* tui ac ipsis successoribus concedendi
tibi tuisque successoribus,° hujusmodi dispensationis et
absolutionis beneficium, si fuerit oportunum, indul-
gentes auctoritate præsentium potestatem ; non obstan-
tibus aliquibus literis ad venerabilem fratrem nostrum
episcopum vel quemcunque alium ab Apostolica, sede
sub quocunque tenore directis et processibus '" habitis
per ea$dem de quibus forsitam oporteat '' fieri mentio-
nem et etiam optinendis. Nulli ergo, etc.
[Datum '* Laterani, idus Januarii, anno xi.]
Hoc '° privilegium insigne impetratum tempore Ma-
thæi Parisiensis, horum scriptoris ; absit, quod in futu-
rum abbates illo temere abutantur, sicut plerumque
contingit.

[ocr errors]

' etc. usque facultas, Vat., re- 7 et eisdem] tuisque, Vat.

ferrimg to previous letters. | * monasterii . . . ipsis] tuo et
* eadem] ea, MS. j ipsius, Vat.
* Vat. ins. ob hoc. ° etc. usque potestatem, Vat.
* eosque] eos pro, MS. 10 processibus] processionibus, MS.
* Vat. ins. interdicti vel suspensi- m Vat. ins. in præsentibus de
onis aut. verbo ad verbum.
° prædictorum 8tatutorum] eorum- 12 FroIm Vat.
dem statutorum et præceptorum, 18 This sentence is in a different
Vat. - hand.

-.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

145.

De domo ejusdem, J[ohammis] ii. abbatis in, passagio f. 71.
ipsius reginæ eidem reginæ collato.

Item idem abbas J[ohannes] de Sancto Albano con- Payments tulit domino regi et regimæ quinquaginta libras de mera voluntate sua ; quas solvit, domino Waltero de Bradeleia, deferendas domino regi in Wasconiam, qui

[blocks in formation]

of abbat
John of
St. Alban's
to the king
and queem,
18 May

[merged small][ocr errors]

mensem comiti Ricardo tantumdem, videlicet quinqua- ööíïìi
ginta libras, quæ apud Berkamestude persolvebantur.
Occultam autem causam et hujus rei misterium novit,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

hampstead;

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[graphic][graphic]
[graphic]
« AnteriorContinuar »