Imagens das páginas
PDF

attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis A.D. 1188.

Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum Ejus se moverit incursurum.

Data Laterami viii. idus Aprilis, pontificatus nostri anno primo.

34.

Quod licet abbati benedictionem, dare et vestïmenta, f. 158 b, sacerdotalia, benedicere.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis £;e£r of

• • - - - - - P. Clement filiis Garino abbati et fratribus Sancti Albani salutem îjî, grant

et Apostolicam benedictionem. ing privileges to ab

Dignum arbitramur et omnimodis rationi consenta- ÉWåíï. meum ut eos diligere multipliciter et honorare curemus $$yri qui religione et honestate præminent et nulli nisi Ro- Τ mano Pontifici subesse noscuntur. Inde est, quod mos volentes vos et ecclesiam vestram nostri muneris gratia decorare, tibi, fili abbas, et per te successoribus tufs, ad instar felicis recordationis Alexandri Papæ prædecessoris nostri, auctoritate Apostolica indulgemus, ut pontificalia, ornamenta, quæ tibi et tuis successoribus sunt ab Apostolica, sede indulta, liceat vobis non tan- Nota. tum in propria ecclesia, et cellis vestris, sed in omnibus aliis ecclesiis ad quas rogati accesseritis, gestare, benedictiones dare, vestimenta sacerdotalia benedicere, ita, tamen ut hae occasione nihil aliud præsumatis quod in alicujus præjudicium redundare vel unde scandalum debeat provenire. Indulgemus etiam ut clericos, super quos jus pontificale habere dinosceris, liberum tibi sit ex indulgentia, sedis Apostolicæ tomsorare et in sortem Dominicam assumere, sanctimoniales etiam parrochiæ tuæ benedicere. Præterea, possessiones, quas a Prioribus obedientiarum tuarum in dampnum et detrimentum monasterii tui et cellarum pertinentium illicite alienatas esse eonstiterit, liceat tibi auctoritate Apostolica revocare. Decernimus, etc.

Datum Laterami viii. idus Aprilis.

Q 3006. D

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small]

35.

De cogendis pensionariis, et ìndulgentia, me ecclesiæ vacent malitia, epi8coporwm.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus archiepiscopis, episeopis, et dilectis filiis aliis ecclesiarum prælatis in quorum parrochiis ecclesiæ Sancti Albani, salutem et Apostolicam benedictionem.

Cum ad tuenda et, conservanda, jura ecclesiarum esse teneamur, commissa nobis auctoritate solliciti, illis ecclesiis propensiori sollicitudine adesse compellimur quæ nullo mediante ad jurisdictionem beati Petri specialiter pertinent et ad nostram provisionem respiciunt et tutelam ; quia igitur ecclesia, beati Albani ad jus et proprietatem beati Petri et nostram specialiter pertimere dinoscitur, pro statu et justitiis suis conservandis nos vigiles et sollicitos esse oportet et, ne imminui valeant, attentiori cura et studio providere. Inde est quod universitati vestræ per Apostolica scripta, præcipiendo mandamus et mandando præcipimus, quatinus jura, præscriptæ ecclesiæ nullatenus imminuatis, sed potius, sicut ex injunctæ vobis amministrationis tenemini officio ea, manutenere, defendere propensius et custodire curetis, et clerieos qui in ecclesiis suis ministrant dilectis filiis mostris abbati et fratribus ejusdem ecclesiæ pro temporalibus respondere et debitam obedientiam et reverentiam impendere nullatenus prohibeatis, sed ipsos potius ad hoc efficiendum sub poena ordinis et officii sui compellatis; pro certo scituri quod si personæ vel presbyteri in ecclesiis vel capellis constituti pro temporalibus prædicto abbati et fratribus respondere noluerint, et debitam pensionem persolvere, nos eidem abbati et fratribus plenam concedimus facultatem ut quicquid habent, in ecclesiis et capellis, quas a se detinent, eis sine alicujus contradictione et appellatione possint auferre donec illi, prout

[graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ecclesias illas intretis, et eas tam diu in manu vestra detineatis donec consanguineis vel clericis vestris ipsas faciatis concedi, aut vobis vel illis aliquam ibi portionem conferri; tanto magis inde mirati sumus atque commoti, quanto ad majorem depressionem et dispendium libertatis et justitiæ prælibati monasterii redundare cognoscimus jura, cujus attentiori studio et quadam specialiori sollicitudine conservare tenemur, et eis resistere pontifieali auctoritate compellimur, qui eadem jura, imminuere vel impedire qualibet temeritate præsumunt. Ideoque vobis præsentium auctoritate præcipimus ut, decedentibus persomis vel vicariis ecclesiarum suarum, in ecclesiis ipsis ad repræsentationem abbatis et fratrum presbyteros idoneos sine tarditate aliqua ordinetis. Sane illud nos movet et plurimum conturbat, quia personas et vicarios ecclesiarum suarum sub districtione juramenti quo sunt vobis astricti, nisi satisfecerint, vobis ad votum et vestræ per omnia, acquieverint voluntati, a divinis officiis prout fertur suspenditis, et, in ecclesiis ipsis divina prohibetis officia, celebrari. Quod quam grave sit et periculosum et quantum in depressionem libertatis et justitiæ præ

protec

tionem.

[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic]

A.D. 1188. scripti monasterii redundet, nemo dubitat qui sanæ
mentis et alicujus discretionis existit. Ne autem
aliquid tam enorme attemptetis, vobis qua præminemus
auctoritate artius prohibemus. Si autem ulterius præ-
sumpseritis, præsumptionem eorum qui hoc attemptave-
rint, animadversione debita, compescemus, et ne ecclesiæ
propterea cessent a divinis aut personæ vel presbyteri,
abbati et monachis indulgemus, quia officio nostro
congruit, quæ prava, sunt corrigere et quæ de radice
cupiditatis procedunt falce justitiæ resecare. Propterea
quoniam nobis est pro certo monstratum quod persomæ
et vicarii filios, quos de concubinis suscipiunt, ad sacros
faciunt ordines promoveri, et eis ecclesias suas quasi
rem hæreditariam post mortem dimittunt, præsentium
vobis auctoritate præcipimus firmiter et jubemus, ut si
qui ecclesias prænominati abbatis et fratrum absque
temporum ' voluntate et repræsentatione intraverint, eos
ab eisdem ecclesiis appellatiome- remota ammoveatis, et
si ibidem ministrare aut manere præsumpserint, exeom-
municationis vinculo immodetis, quia fur et latro com-
vincitur qui aliunde intrasse quam, per hostium com-
probatur.
Datum Laterami ii. idus Aprilis pontificatus nostri
amno primo.

36.

t. 158 b. De obventionibus ecclesiarum, in vsus proprios eomvertendis.

3;$! Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis íííííí, filiis Garino abbati et fratribus Sancti Albani salutem Ę. et Apostolicam benedictionem. - ÉÉÍviiegès. Cum vos et monasterium in quo Domino deservitis $$yri ad jurisdictionem beati Petri et nostram nullo constet mediante spectare, dignum est et omnino conveniens

ut sub nostra et ecclesiæ Romanæ protectione ita

* temporum] sic MS. qu. eorum.

[ocr errors][graphic][graphic]

quieti sitis et ab aliorum jurisdictione ac molestatione A.D. mss. securi, quod nullus archiepiscopus vel episcopus aut alius quislibet ecclesiæ prælatus vos absque speciali mandato Romani Pontificis, præter quem episcopum nullum habetis, valeat aggravare aut tamquam sibi subditos aliquatenus judicare. Inde siquidem est, quod nos paci et tranquillitati vestræ paterna sollicitudine providere volentes, et vos sicut speciales et, devotos ecclesiæ Romanæ filios speciali privilegio communire, vobis et per vos monasterio vestro ac cellis vestris auctoritate Apostolica indulgemus, ut nullus archiepiscopus vel episcopus seu alius quilibet, ecclesiæ prælatus fratres vestros, Priores scilicet, cellarum vestrarum vel alios monachos in cellis aut custodiis villarum vel alibi ubicumque morantes, præter Romanum Pontificem et legatum cardinalem a, latere ejus N.,,.„„„„,. missum discutere vel judicare, ab officiis divinis suspendere, sive interdicti vel excommunicationis sententia Hie super. quomodolibet aggravare, sed tam Priores et monachi %j*

quam et ambitus cellarum suarum ab episcoporum ££* subjectione ita liberi et immunes existant tanquam in gigio corpore vestri monasterii morarentur ; nec aliquis eos audeat.' præter abbatem, qui in monasterio vestro pro tempore fuerit, sine auctoritate et speciali mandato summi Pontificis judicare audeat vel pumire sive in cellis H;. ,.„., vestris vel minimum jus exercere. Statuimus etiam ££ ut fratres vestri in obedientiis permamentes eum com- mune interdictum terræ fuerit, exclusis excommunicatis et interdictis, clausis januis et non pulsatis campanis, suppressa voce, sibi et conversis ac servientibus suis et devotis divina officia celebrent et eis debita peragant sepulturæ. In parochialibus autem ecclesiis vestris et in quibus jura pontificalia non habetis, liceat vobis presbyteros eligere qui ab episcopis diocesanis, si idonei fuerint, curam animarum absque venalitate

i i.e. after aggravare in line 19.

[graphic][graphic]
[graphic][graphic]
« AnteriorContinuar »